نوشته‌ها

نگهداری و تعمیرات سیلو های گندم استان خراسان

استان خراسان تبدیل به سه استان خراسان رضوی ، شمالی و جنوبی شده است.در این سه استان خراسان سیزده سیلو گندم وجود دارد.اخیرا سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات کلیه سیلو های استان خراسان تحت پوشش مشاوره شرکت رسا تدبیر پارس قرار گرفته است و پروژه از هفته آینده شروع می شود.برنامه پروژه با برگزاری کلاس آموزش نت برنامه ریزی شده PM آغاز می شود و سرفصل های اصلی این پروژه به قرار زیر می باشد.

  1. برگزاری سه نوع دوره آموزش مرتبط با نت
  2. طرح ریزی فرآیند نگهداری و تعمیرات
  3. طراحی و تهیه مستندات سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات
  4. مشارکت و آموزش در تهیه استانداردهای دستورالعمل های نت
  5. ایجاد الگو نظارت بر حسن اجرای فعالیتهای نت
  6. پیاده سازی شاخص های کلیدی عملکرد نت
  7. بازدید و ممیزی از سیزده سیلو گندم در سطح استان خراسان
  8. طراحی و تحلیل سیستم نرم افزار سفارشی و اختصاصی تحت وب مدیریت نگهداری و تعمیرات