نوشته‌ها

سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات مجتمع بندر امام در مسیر بهبود

امروز در مجتمع بندر امام هستیم با همکارم آقای مهندس محمدی از اول هفته تهران در شرکت فولاد ذوب آهن آسیا بودیم و از تهران به بندر امام آمده ایم اینجا مشاوره نگهداری و تعمیرات داریم مدل مشاوره اینجا با آنچه در ذوب آهن آسیا داریم متفاوت است.اول از همه اینکه از سرمای شمال کشور پناه برده ایم به بهار جنوب کشور و بسیار هوا مناسب و بهاری است.البته بوی آمونیاک پتروشیمی های ماهشهر برخی اوقات به مشام می رسد که یادآور نقش انسان در آلودگی محیط زیست خودش است.
سیستم نگهداری و تعمیرات بندرامام در حوزه تجهیزات خشکی را بررسی می کنیم چند برنامه بهبود داریم که می تواند این سیستم را خیلی چابک و کاراتر کند خوشبختانه نگرش مدیران و رئیس برنامه ریزی نت پیشرو ، بهبودی و مثبت است.فردا گزارش مفصلی از برنامه ها در حضور مدیران ارائه خواهیم کرد.اینجا خیلی بزرگ است و تعداد پرسنل و پیمانکاران زیاد و از همه مهم تر تجهیزات استراتژیک هستند و رگ حیات اقتصاد کشور اینجا در دستان زحمت کش همکاران نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی و نبض دار است.
خوشحالیم که تیم مشاوره سیستم های مدیریت نگهداری و تعمیرات در خدمت این عزیزان انجام وظیفه می کند.