نوشته‌ها

مقایسه شاخص های جهانی صنعت خودرو با شاخص های صنعت خودرو ایران

[تعداد: ۰   میانگین: ۰/۵]

image

این شاخص های نشانی از وضعیت یکی از صنایع مادر کشور می باشد که ضرورت استقرار برخی سیستم های بهره ور هم چون سیستم نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر و هم چنین نقش خصوصی سازی در آنها را نشان می دهد.