نوشته‌ها

شاخص های کلیدی عملکرد مدیریت نگهداری و تعمیرات KPI چیست؟

[تعداد: ۲۸   میانگین: ۴/۵]

[تعداد: ۲۸   میانگین: ۴/۵]

آموزش مفاهیم و اصول پیاده سازی شاخص های کلیدی قابلیت اطمینان تجهیزات MTBF , MTTF , MTTR

[تعداد: ۳   میانگین: ۳.۳/۵]

[تعداد: ۳   میانگین: ۳.۳/۵]<p></p>