نوشته‌ها

داستانی برای یک شاخص کلیدی عملکرد نگهداری و تعمیرات بخش دوم

اینکه بدانیم چقدر نمی دانیم نصف دانش لازم را کسب کرده ایم.در حوزه نگهداری و تعمیرات همین که بدانیم چه مقدار سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات برروی فعالیتهای برنامه ریزی شده متمرکز نیست و چه مقدار باید می بود؟ می تواند کمک خوبی برای سیستم نت سازمان باشد که تصمیم بگیرد چه کاری باید انجام دهد.(بخش اول داستانی برای یک شاخص نت را بخوانید)

در فرآیند نگهداری و تعمیرات اگر آن را درست طرح ریزی کرده باشیم که به این موضوع تاکید زیادی می شود.یک شاخص عملکردی به نام درصد PM اگر تعریف شود.مبنای خوبی است برای آنکه بدانیم ماهانه در سازمان وضعیت فعالیتهای نگهداری و تعمیرات به شکل است. ادامه نوشته

داستانی برای یک شاخص کلیدی عملکرد نگهداری و تعمیرات بخش اول

شاخص های نگهداری و تعمیرات مبحث مهمی در سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات هر سازمانی است.نقش آنها پایش ، نظارت و راهبری فرآیندهای نگهداری و تعمیرات است.طراحی یک شاخص خوب برای هر فرآیندی از جمله فرآیند نگهداری و تعمیرات در سازمان می تواند در بهینه سازی فعالیتهای واحد نگهداری و تعمیرات موثر باشد.

شما به سوالات زیر چگونه پاسخ می دهید:

در واحد نگهداری و تعمیرات چه کارهائی انجام می شود؟

فعالیتهای نگهداری و تعمیرات با چه کیفیتی انجام می گردد؟

چه کسانی این فعالیتهای را انجام می دهند؟

صلاحیت انجام فعالیتهای نت را چه کسانی تصدیق و صحه گذاری می کنند؟

آیا فعالیتهای ادامه نوشته

معرفی دوره آموزش “محاسبه و پیاده سازی شاخص های نت KPI ”

در چند مطلب قبلی آورده بودم که استاندارد DIN: EN 15341 در خصوص شاخص های کلیدی عملکرد نت KPI را دانلود کنید.هم چنین اینکه در اسفند ماه امسال ۱۳۸۹ در تهران مرکز آموزش شرکت ساپکو دوره آموزش “محاسبه و پیاده سازی شاخص های نگهداری و تعمیراتMaintenance KPI   ” ارائه خواهد شد.اما در این دوره چه خواهیم گفت و محتوی درس در دو روز برگزاری دوره چه خواهد بود؟

طراحی شاخص های کلیدی عملکرد نت

نام دوره : “ محاسبه و پیاده سازی شاخص های نگهداری و تعمیراتMaintenance KPI

مدرس : ناصر جلالی

پیشنیاز دوره : دوره آموزش نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده PM

شرکت کنندگان: مدیران ، سرپرستان و کارشناسان واحدهای نت ، واحد تضمین کیفیت و برنامه ریزی تولید ادامه نوشته