نوشته‌ها

مدیریت دارایی ها فیزیکی در شرکت ملی گاز ایران

IMAGE633945835484188750روز چهار شنبه شرکت ملی گاز ایران در تهران در جلسه برای آموزش و مشاوره راهبری سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی شرکت داشتم.نظام نامه مدیریت دارایی های فیزیکی وزارت نفت بررسی و در خصوص ساختار و غیره تصمیم گیری شد.این نظام نامه مبتنی بر استاندارد ایزو ۵۵۰۰۱ تدوین شده است و زحمت زیادی توسط کارشناسان و مشاوران آن برای تهیه کشیده شده است.این موضوع گام خیری در صنعت مادر کشور است و امیدوارم به خوبی در کلیه سازمانهای تابع استقرار یابد.

از نکات قابل بهبود این نظام نامه پر رنگ کردن نقش هزینه های نگهداری و تعمیرات و مدیریت مالی در مدیریت دارایی های فیزیکی می باشد که استاندارد ایزو ۵۵۰۰۱ نیز به این مهم اشاره کرده است و دیگر اینکه نقش و سیاست گذاری حضور پیمانکاران تعمیراتی باید به تشریح و مفصل دیده شود و یکی از ارکان اصلی نظام نامه قرار گیرد. انشالله