نوشته‌ها

طرح ریزی سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات قطار شهری مشهد

teran

قطار شهری مشهد

در خصوص طرح ریزی سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات و فرآیندهای آن در سایت مطالب زیادی نوشته ایم و هم چنین در اکثر سخنرانی ها و کلاس های نگهداری و تعمیرات به آن تاکید زیادی می کنیم.اما خیلی کم در خصوص مراحل کاری و آنچه محقق می شود نوشته ایم!

اخیرا به صورت مستمر جلسات هفتگی در قطار شهری مشهد برای طرح ریزی فرآیند نگهداری و تعمیرات انجام می شود.در این زمینه انواع سیستم های درخواست کار در زمینه نگهداری و تعمیرات گروه بندی و تعریف شده است.گردش کار کلی زیر فرآیند های نگهداری و تعمیرات ترسیم و تبیین شده است و حال هر کدام از زیر فرآیندها در حال طرح ریزی و تببین می باشد.آنچه خیلی به چشم می آید این است که در حوزه چهارگانه نگهداری و تعمیرات : ادامه نوشته

طرح ریزی فرآیند نگهداری و تعمیرات در قطار شهری مشهد

ProcessFlow226x154در پروژه مشاوره سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات قطار شهری مشهد این روزها مشغول طرح ریزی فرآیند نگهداری وتعمیرات حوزه های چهارگانه نت در سازمان هستیم و کلاس های آن برای سه حوزه برگزار شده است و فردا حوزه چهارم نیز برگزاری می شود و از هفته آینده وارد کارگاه های عملی تعریف شده و ترسیم فرآیند فعلی نت خواهیم بود و بعد از آن مرحله مرحله به اصلاح گردش کارهای ضروری نت و فرآیند نت خواهیم پرداخت.

حضور موثر پرسنل نت قطار شهری در این کلاس ها نشانگر ضرورت و همت این عزیزان در طرح ریزی سیستم مدیریت نگهداری وتعمیرات می باشد.با توجه به گستردگی کار و وجود پیمانکاران تعمیراتی مختلف و زیاد در فعالیت های نگهداری و تعمیرات ادامه نوشته