نوشته‌ها

همایش آموزشی راهکارهای تحلیل و ریشه یابی خرابی ها در نت

این همایش دومین بارش می باشد که در سطح کشور برگزار می گردد.عنوان همایش نشانگر کاربردی و تاکید روی نقطه کلیدی و ضعف عمده صنایع در حوزه نگهداری و تعمیرات دارد.این همایش هیجدهم و نوزدهم مهر ماه در تهران برگزار می شود.در هتل المپیک در خدمت دوستان و همکاران خواهیم بود.در این همایش کارگاه آموزشی ارائه خواهد گردید که در مطالب سایت به آن اشاره شده بود.(ابزارهای کلیدی در تجزیه و تحلیل علل ریشه ای خرابی تجهیزات)

این کارگاه بیشتر عملی است و در حوزه کاربرد سریع آن متمرکز است و پیچیدگی و گسترده کردن موضوع دوری شده است.به طوری که بتوانید خیلی سریع در واحد نت سازمان پیاده سازی کنید و به دیگر پرسنل واحد نت آموزش دهید.

درباره این همایش:

شرایط امروز صنایع کشور ما ، توجه بیشتر به تحلیل و ریشه یابی خرابیها و کاهش هزینه ها را ایجاب  نموده و در این راستا استفاده از روش Root Cause Analysis گام مهمی در جهت تحقق این موضوع میباشد.

پس از برگزاری نخستین همایش تحلیل و ریشه یابی خرابیها در سال ۱۳۸۹ که با استقبال ادامه نوشته