نوشته‌ها

فلوچارت گردش عملیات اجرای سیستم پایش وضعیت تجهیزات را دانلود کنید

فلوچارت گردش عملیات اجرای سیستم پایش وضعیت تجهیزات

این تصویر از استاندارد ایزو ۱۷۳۵۹ در خصوص پایش وضعیت تجهیزات می باشد از آنجائی که راهنمای خوبی برای خوانندگان سایت نت بهره ور فراگیر در پیاده سازی سیستم نت پیش بینانه می باشد مجزا و تفکیک شده از استاندارد تقدیم می گردد.به زودی ترجمه و ترسیم جدیدی از این چارت تقدیم می شود.