نوشته‌ها

برگزاری کلاس های مدیریت نگهداری و تعمیرات در صنعت فولاد

24_IS_42115096_Rawpixel_2x1دو هفته پیش چند دوره آموزش نگهداری و تعمیرات در فولاد خراسان یکی از بزرگ ترین فولادسازی های کشور برگزار شد. سه دوره آموزش:

  1. ممیزی نگهداری و تعمیرات PM Audit
  2. شاخص های نگهداری و تعمیرات KPI
  3. روش های تجزیه و تحلیل خرابی های تجهیزات RCFA

طرح ریزی شده است که در سازمان برگزار گردد. که دو دوره نخست با دوبار تکرار برای کلیه پرسنل نگهداری و تعمیرات سازمان برگزار شد.
سخت ترین این دوره ها دوره شاخص های نگهداری و تعمیرات است! چون در این حوزه چند کار اصولی توسط مدرس باید انجام شود : ادامه نوشته