نوشته‌ها

شمارش معکوس چاپ کتاب مدیریت دارایی های فیزیکی ایزو ۵۵۰۰۱

cover 25کتاب ایزو ۵۵۰۰۱ ترجمه سه استاندارد ایزو ۵۵۰۰۰ و ۵۵۰۰۱ و ۵۵۰۰۲ می باشد که قبلا متن اصلی استاندارد را در سایت برای دانلود تقدیم کرده بودیم. کتاب آماده شده است و مجوز و مراحل ویراستاری ادبی آن هم تمام شده است و رفت به چاپخانه دانشگاه فردوسی مشهد و اگر انشالله اوضاع خوب باشد تا دو هفته دیگر تقدیم خوانندگان سایت نت بهره ور فراگیر خواهد شد.