نوشته‌ها

رازهای پیاده سازی نگهداری و تعمیرات خودگردان در خط تولید (بخش اول)

TPMیکی از ارکان اصولی و پایه در حوزه نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر  TPM، نگهداری و تعمیرات خودگردان یا نت اپراتوری است.نت خودگردان به مجموعه فعالیت های طرح ریزی شده ای گفته می شود که توسط پرسنلی که با تجهیزات در امر تولید کار می کنند ، انجام می شود.

در واقع یکی از مفاهیم اصلی در نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر  TPM، مفهوم واژه فراگیری بودن یا بحث Total  است.به طوری که انجام فعالیتهایی که برای نگهداری تجهیزات سازمان نیاز است از حوزه انحصاری واحد نگهداری و تعمیرات یا فنی سازمان خارج می شود و کلیه پرسنلی که با تجیهزات کار می کنند در فعالیتهای نگهداری تجهیزات سهیم می شوند.

تصمیم داریم در چند مطلب سریالی در خصوص نت خودگردان در سایت بیشتر بنویسیم در دو هفته اخیر شاید بیش از چهار تماس تلفنی و دو ایمیل در خصوص نحوه پیاده سازی نت خودگردان در صنایع تولیدی داشتم که اکثر آنها را به برنامه ها و مطالعه مطالب آینده سایت نت بهره ور فراگیر ارجاع دادیم که انشالله کم کم در این زمینه بیشتر بنویسیم.

در کتاب نگهداری و تعمیرات بهر ور فراگیر در خصوص نت خودگردان به صورت خلاصه و اجمالی ادامه نوشته