نوشته‌ها

نیروگاه برق هرمزگان و سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات

از ۲۵ آذر ماه در بندر عباس به مدت ۷۳ روز با همکارانم آقای مهندس محمدی و آقای مهندس غلامزاده پروژه سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات را در نیروگاه برق هرمزگان شروع می کنیم.همکاران گرامی نت در نیروگاه هرمزگان بینش و نگرش خوبی نسبت به بهبود سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات دارند و مقرر شده است که مراحل زیر را در نیروگاه دنبال گردد:

۱- ممیزی (آدیت) نگهداری و تعمیرات

۲- ترسیم نقشه بهبود نت سازمان

۳- برگزار کلاس های سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات

۴- طرح ریزی سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات به صورت کاغذی و دستی

۵- تهیه نیازمندیهای ماژول های نرم افزار نگهداری و تعمیرات مبتنی بر بندهای قبلی و نیاز سازمان

۶- طرح ریزی اوراق مناقصه برای پیاده سازی نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS

این مراحل دقیقا و بدون کم کاست همان چیزی است که سالها در اینترنت ، در کنفرانسها ، جلسات مشاوره و کلاسهای درس نگهداری و تعمیرات به سازمانها گفته می شود که مبتنی بر آن از یک طرح ریزی مهندسی وار سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات تا مهندسی نرم افزار آن گام به گام و اصولی پیش بروند و سریع برای خرید نرم افزار نت یا هر سیستم دیگری اقدام نکنند.

در تمامی پروژه هایی که مبتنی بر گام های فوق پیش رفته است بدون هیچ شک و تردیدی پروژه سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات صددرصد موفقیت آمیز تمام شده است.انشالله این پروژه نیز به خوبی پیش خواهد رفت و نیروگاه برق هرمزگان از مزایای آن منتفع خواهد شد.