نوشته‌ها

پیاده سازی نت برنامه ریزی شده در پتروشیمی یک گام به جلو

SONY DSCدر ماهشهر پتروشیمی ها زیادی وجود دارد و محصولات کلیدی در کشور تولید می کنند ولی استمرار تولید آنها وابسته به شرکت پتروشیمی فجر می باشد که تامین کننده نیازمندیهای اصلی فرآیندهای آنها است.پتروشیمی فجر یک واحد بزرگ تاسیساتی در سطح خاورمیانه است که تامین کننده برق ، آب صنعتی ، بخار و هوای فشرده و غیره پتروشیمی ها مستقر در منطقه ویژه صنعت پتروشیمی ماهشهر است.

اوایل هفته گذشته سه روز در پتروشیمی فجر ادامه نوشته

نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده PM و مشاوره پیاده سازی آن در صنعت پتروشیمی

اینجا پتروشیمی فجر است و همکاران واحد برنامه ریزی نت و تعمیرات در کلاس نت برنامه ریزی شده و مشاوره پیاده سازی آن.

کلاس نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده پتروشیمی فجر

کلاس نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده پتروشیمی فجر

ادامه نوشته