نوشته‌ها

کلاس های پایه و استاندارد نگهداری و تعمیرات پرین بتن آمود

پرین بتن آمودهفته پیش بعد از یک ماه و نیم کلاس های پایه و استاندارد نگهداری و تعمیرات در کارخانه پرین بتن آمود به اتمام رسید :

  1. مبانی و مفاهیم اصول نگهداری و تعمیرات
  2. نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده PM
  3. روش های تجزیه و تحلیل خرابی های تجهیزات RCFA
  4. شاخص های کلیدی عملکرد نگهداری و تعمیرات KPI

حضور مدیریت محترم کارخانه پرین بتن آمود جناب آقای مهندس احمدی در سر کلاس های نقطه قوتی بود برای حصول اطمینان از این که در آینده برنامه های مشاوره و پیاده سازی سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات در این شرکت به خوبی پیش خواهد رفت و حمایت همه جانبه ایشان را خواهیم داشت.

برنامه بعدی ادامه نوشته