نوشته‌ها

پیاده سازی نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر TPM در گروه مقصود

یکی از پروژه های فعلی امان در شرکت رسا تدبیر پارس پیاده سازی نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر TPM در مجموعه کارخانجات گروه بزرگ مقصود می باشد.این گروه مجموعه ای از کارخانجات زنجیره ای در صنعت چینی کشور هستند و رتبه نمونه و امتیاز ممتاز را در سطح کشور در صنعت چینی دارند.تعداد پرسنل این سازمان چیزی نزدیک ۲۰۰۰ نفر می باشد.از این تعداد پرسنل حدود ۱۵۰ نفر در واحد نگهداری و تعمیرات مشغول می باشند.

در مطالب قبلی سایت اشاره شده بود که تابستان امسال پروژه های مشاوره سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات نفس بر هستند و یکی از بزرگ ترین آنها همین پروژه پیاده سازی نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر TPM در گروه مقصود می باشد.

در آینده فایل ویدئو سمینار شروع پروژه در سایت فعال خواهد گردید.

الان بیشترین انرژی تیم مشاوره روی ساختار سازمانی نت و طرح ریزی فرآیند نگهداری و تعمیرات در سازمان می باشد.در این خصوص تیم های TPM را تشکیل داده ایم.اما ارتباطات سازمانی ، شرح وظایف تیم ها ، ایجاد مشارکت همگانی ، اصلاح نگرشهای سنتی و عادت شده بیشترین سهم کار را این روزها به خود تخصیص داده است.

در ساختار سازمانی TPM را طرح ریزی کرده و ساختار اجرائی آن را تکمیل ادامه نوشته