نوشته‌ها

کارگاه آموزشی روش حل مسئله مبتنی بر عارضه یابی سازمان ارائه می گردد!

[تعداد: ۰   میانگین: ۰/۵]

اگر این یکی دو هفته کم نوشتیم دلیلش گرمی بیش از حد هوا و بی حوصلگی همکاران در کارخانجات بوده است!!

این چند هفته اخیر کارگاه های آموزشی حل مسئله به صورت مرتب و مداوم در کارخانجات صنعتی برگزار شد و فکر کنم بیش از ۸ جلسه در ۴ الی ۵ کارخانه برگزار شد.یکی از عوامل موفقیت کارگاه های آموزشی حل مسئله مشارکت و درگیر شدن تمامی شرکت کنندگان در طول دوره با مباحث روش حل مسئله است به طوری که حتی افرادی که از واحدهای مالی و اداری سازمانها نیز شرکت کرده بودند تا انتهای دوره پا به پا دیگر همکارانشان پیش آمدند(ضمن اینکه از وضعیت تولید و کیفیت سازمانشان نیز تعجب کردند!).

روی کارگاه آموزشی حل مسئله خیلی وقت است کار شده است و فقط برای جمع آوری اطلاعات آن دو الی سه سال وقت صرف شده ، ضمن اینکه

ادامه مطلب …