نوشته‌ها

کایزن را بیشتر فرا بگیریم

[تعداد: ۰   میانگین: ۰/۵]

در کتاب نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر ویرایش سوم نت بهره ور فراگیر TPM- Total Productive Maintenance تشریح شده است.یکی از تفاوتهای عمده ویراش سوم نت بهره ور فراگیر نسبت به ویرایش اول و دوم تعداد ارکان  اصلی استقرار و پیاده سازی نت بهره ور فراگیر در سازمان می باشد.

در ویرایش سوم هشت رکن اصلی برای پیاده سازی نت بهره ور فراگیر اشاره شده است که یکی از ارکان اصلی مبحث کایزن یا همان بهبود مستمر (تدریجی) در سازمان است.در شکل زیر ارکان ویرایش سوم نت بهره ور فراگیر به خوبی تصویر شده است.

آقای دکتر Hajime SUZUK در زمینه آموزش کایزن دو فایل بسیار خوب ارائه داده است که مفاهیم ، تعاریف و مبانی کایزن را بخوبی شرح داده است و مراحل پیاده سازی و استقرار آن در سازمان بهمراه چالشهای آن شرح داده است.متن این دو فایل انگلیسی است ولی نکات ارزنده و ساده ای برای فراگیر و توسعه کایزن در سازمان شما را دارد این دو فایل را دانلود کنید use-ware key concept for practical و guidelines for practical kaizen.

مطالب مرتبط: آشنائی با مفاهیم کایزن بعنوان یکی از اصول نت بهره ور فراگیر