نوشته‌ها

کدگذاری موقعیت مکانی با کدگذاری تجهیزات متفاوت است!

20_IS_30444460_stellalevi_1x1اینکه مدل های کدگذاری چیست؟ بحث اصلی این مطلب نیست. (هر چند که مدل ها و مستندات کدگذاری تجهیزات در کانال تلگرام نگهداری و تعمیرات تقدیم خوانندگان سایت نت بهره‌ور فراگیر شده است)
دو مبحث کدگذاری در مباحث مدیریت نگهداری و تعمیرات در سازمان های بزرگ صنعتی نیاز دارید، تاکید می کنم که در سازمان های بزرگ صنعتی چرا که در صنایع کوچک و متوسط خیلی نیاز نمی‌باشد (به حدی که در کلاس نت برنامه‌ریزی شده اشاره شده است که کدگذاری بتوانید تلفیقی از هر دو مکان و تجهیز باشد اما این موضوع در سازمان های بزرگ صنعتی فرق می کند)
۱٫ کدگذاری تجهیزات، این کدگذاری طبقه بندی کلاس و نوع تجهیز و تعداد آن را نشان می دهد.
۲٫ کدگذاری مکان و موقعیت استقرار تجهیزات، توسط این کد محل استقرار تجهیز با توجه به فرآیندهای تولیدی یا وظیفه کارکردی مورد نظر در سطح کارخانه نشان داده می شود. لذا گاهی اوقات این کدگذاری می تواند با کدگذاری دیگر که مرتبط با فرآیندهای تولیدی بخصوص در صنایع تولید پیوسته مثل پتروشیمی همراه شود و پیشتیبانی شود. (فعلا از موضوع کدگذاری فرآیند بگذریم خیلی حاد و ضروری برای مدیریت نگهداری و تعمیرات الان نیست)
مدل های کدگذاری تجهیز و مکان می تواند ادامه نوشته