نوشته‌ها

کلاس نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده در کارخانه چسب سامد مشهد

چهار روز است که به کارخانه چسب سامد مشهد می روم و نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده را تدریس می کنم.دیروز چهارشنبه از کارخانه و سایتهای آن با آقای مهندس پیروز مدیر نگهداری و تعمیرات کارخانه بازدید داشتم.

ابتدا تصور بر این بود که فقط انواع چسب تولید می شود ولیکن کار گسترده تر از آن بود و مواد خام و میانی و مورد نیاز چسب نیز تولید می شد و در حد یک پتروشیمی کار انجام می گرفت.مدیریت محترم عامل این شرکت آقای مهندس محمودی هستند که در هنگام بازدید از کارخانه اوج زحمات و تلاش ایشان در این کارخانه بیشتر هویدا می شد.در کارخانه خوشبختانه نرم افزار نگهداری وتعمیرات نصب بود و در حال تکمیل اطلاعات و ورود داده ها بود.

شرکت صنایع شیمیایی سامد

در کلاس درس به تجزیه و تحلیل داده های نگهداری وتعمیرات بیشتر پرداختم وقتی ادامه نوشته