نوشته‌ها

کلاس پیاده سازی شاخص های کلیدی عملکرد فرآیند نگهداری و تعمیرات KPI

امروز اتاق کار هر مدیر قبل از آنکه آراسته به گواهینامه ها و تقدیرنامه های سازمانی باشد نیازمند به داشبورد مدیریت برای پایش وضعیت فرآیند واحد یا سازمان خویش است.یک سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات پایدار و موثر در هر سازمانی نیازمند سنجش و پایش مستمر عملکرد فعالیتهای نت می باشد تا بتواند فرصت های بهبود ، نقاط ضعف و تهدید نگهداری تجهیزات سازمان را بموقع شناسائی و اقدام نماید.

در شهریور ۲۰ و ۲۱ ام امسال در مشهد مجتمع بزرگ ساپکو کلاس پیاده سازی شاخص های کلیدی عملکرد فرآیند نگهداری و تعمیرات KPI برگزار خواهد گردید و گواهینامه معتبر برای صادر می شود این کلاس مخصوص سازمانهای بزرگ در حوزه نفت ، گاز ، پتروشیمی و غیره می باشد.این کلاس به صورت کاربردی و به همراه کارگاه های عملی برگزار می شود.

محتوی دوره: ادامه نوشته