نوشته‌ها

پنجمین همایش الگو برداری از بهترین تجارب در مدیریت نگهداری و تعمیرات

PMپنجمین همایش الگو برداری از بهترین تجارب در مدیریت نگهداری و تعمیرات ، قابلیت اطمینان و مدیریت دارایی های فیزیکی در ۳ و ۴ آذر ماه در هتل آکادمی در تهران برگزار می شود.محتوی این همایش را می توانید از بروشور همایش دانلود و متوجه شوید.
دوست و همکار دیرین آقای مهندس برزگر در این همایش به صورت مفصل در زمینه نقشه راه مدیریت دارایی های فیزیکی در شرکت گاز می پردازد و محتمل اطلاعات بسیار خوبی کسب خواهد شد.ضمن اینکه محتوی همایش عمدتا بروی تجارب اجرایی می باشد و برای شرکت کنندگان امکان الگوبرداری را می دهد.
به احتمال زیاد در این همایش نیز در خدمت خوانندگان عزیز سایت نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر خواهیم بود.ان شالله

نهمین همایش بین اللملی مدیران فنی و نگهداری و تعمیرات

روزهای ۱۵ و ۱۶ شهریور ماه در تهران نهمین همایش بین اللملی مدیران فنی و نگهداری و تعمیرات برگزار می شود.در این کنفراس یکی از کارهای مشاوره و استقرار ما در قطار شهری مشهد ارائه خواهد شد در این دو روز تهران هستم و احتمالا روز آخر را در همایش شرکت کنم همکار گرامی آقای مهندس حسنیان مسئول برنامه ریزی نت واحد ناوگان قطار شهری مشهد به ارائه مقاله استانداردسازی مدیریت چرخه نت فرآیند درخواست کار نگهداری و تعمیرات در شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد خواهد پرداخت.

pm

این مقاله در واقع تجربه اجرا شده و موفق در زمینه استاندارد سازی نت می باشد که باعث کاهش تعمیرات درخواست کار اضطراری در ناوگان قطار شهری مشهد شد.توضیح اینکه هنوز در قطار شهری مشهد مسیر بهینه سازی و پیاده سازی سیستم مدیریت نگهداری وتعمیرات ادامه دارد و با گذشت بیش از دو سال از کار در آنجا نتایج حاصله از جمله موارد زیر کسب شده است:

  1. فرهنگ سازی سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات
  2. آشنایی کامل با نحوه و متد استاندارد سازی فرآیندهای نت
  3. مهندسی نرم افزار نگهداری و تعمیرات متناسب با صنعت مترو
  4. بهبود سیستم وضعیت کارکرد پیمانکاران تعمیراتی
  5. اجرای سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات
  6. پایش و ممیزی های مستمر بر حسن اجرای فعالیت های سیستم نت

در خصوص این همایش برنامه برگزاری را می توانید از اینجا دانلود کنید آخرین برنامه در روز دوم ارائه این مقاله است برای عزیزان شرکت کننده در این ارائه ، کتاب مدیریت دارایی های فیزیکی استاندارد ایزو ۵۵۰۰۱ تقدیم می گردد که بعد از کسب اطلاعات برایشان ارسال می شود.