نوشته‌ها

دانلود رایگان استاندارد API 580 – RBI بازرسی بر مبنای ریسک

RBIاین استاندارد معروف و مهمی است که مخصوص صنایع شیمیایی هم چون نقت و گاز و پتروشیمی و غیره کاربرد زیادی دارد.حتما آن را دانلود کنید در کار و صنعت مرتبط به نت شما کمک زیادی می کند.این استاندارد پولی است از طرفی توی اینترنت کسی نشرش نداده است و برخی ها هم که دارند در کلاس های خودشان ارائه می دهند.شما می توانید رایگان دانلود کنید و مفاهیمش را انشالله کم کم در سایت باز می کنیم و کلاس آموزشی اش را هم ارائه خواهیم داد: ادامه نوشته