نوشته‌ها

آشنایی با طراحی آزمایش ها Design Of Experiments

روز یک شنبه در کارخانه ایمن خودرو شرق که تولید کننده کمربندهای ایمنی می باشد پیرو اجرای یک پروژه بهبود در فرآیند تولید قطعات پلاستیکی در این کارخانه ،‌کلاس درس طراحی آزمایشها بعنوان پیش مقدمه اجرای پروژه برگزار شد.

یکی از مباحث مورد علاقه شخصی مبحث فعالیتهای مهندسی و فرآیندهای کاری مربوطه به آن می باشد که چیزی جدود ۵ سال در واحدهای مهندسی کارخانجات مشاوره پیاده سازی ابزارهای مهندسی و فعالیتهای مورد نیاز یک واحد مهندسی در کارخانجات صنعتی را داشته ، و در سه حوزه کلیدی مهندسی فرآیند ، مهندسی محصول و مهندسی کیفیت فعالیتها شده است.

یکی از ابزارهای کلید و اصلی در بهبود فرآیندهای تولید ابزار طراحی آزمایشها DOE Design Of Experiments می باشد که تقریبا” بیش از ۷ سال است که تدریسش می کنم.

استفاده آمار پیشرفته در این ابزار و دیدگاه کیفی آن؛ برای صنعت کشور ما که در حال گذر به مهندسی معکوس فرآیندها و تجهیزات می باشیم ، بسیار مهم و کاربردی می باشد.در اینجا سعی شده است شرحی مختصر از این ابزار برای آشنایی همکاران ارائه شود:

ادامه نوشته