نوشته‌ها

نگهداری و تعمیرات در فیس بوک همراه شما با نکات کوتاه و خواندنی

maintenance facebookدو ماه پیش یکی از خوانندگان محترم از نیروگاه رامین اهواز تماس گرفته بود و در خصوص مطالبی که تحت عنوان سخن هفته مطرح می شد پیگیری می کرد که چرا ادامه ندارد و بقیه آنها کجاست؟ در شش ماه دوم سال ۹۲ تعداد و حجم پروژه های مشاوره نگهداری و تعمیرات شرکت زیاد شد و اکثر اوقات در ماموریت بودیم و همکاران هم فشار زیادی را برای پروژه نرم افزاری نگهداری و تعمیرات سازمان متحمل می شدند و عملا فرصت کمی بود که به محتوی مطالب سایت آن طور که باید روال شده بود پرداخته شود.با این وجود شخصا سعی می کردم در ماه مطالبی برای دوستان درج شود.

با پیشرفت سایت های اجتماعی از جمله سایت فیس بوک چند ماه قبل صفحه فیس بوک نگهداری و تعمیرات سایت را راه اندازی کردیم و در آنجا نکات کوتاه و خواندنی بیشتری درج می شود تا کنون نزدیک ۲۶۰ نفر آن را لایک یا هم گروه صفحه شده اند.در آنجا درج کردن مطلب کوتاه ادامه نوشته