نوشته‌ها

کایزن را بیشتر فرا بگیریم

در کتاب نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر ویرایش سوم نت بهره ور فراگیر TPM- Total Productive Maintenance تشریح شده است.یکی از تفاوتهای عمده ویراش سوم نت بهره ور فراگیر نسبت به ویرایش اول و دوم تعداد ارکان  اصلی استقرار و پیاده سازی نت بهره ور فراگیر در سازمان می باشد.

در ویرایش سوم هشت رکن اصلی برای پیاده سازی نت بهره ور فراگیر اشاره شده است که یکی از ارکان اصلی مبحث کایزن یا همان بهبود مستمر (تدریجی) در سازمان است.در شکل زیر ارکان ویرایش سوم نت بهره ور فراگیر به خوبی تصویر شده است.

آقای دکتر Hajime SUZUK در زمینه آموزش کایزن دو فایل بسیار خوب ارائه داده است که مفاهیم ، تعاریف و مبانی کایزن را بخوبی شرح داده است و مراحل پیاده سازی و استقرار آن در سازمان بهمراه چالشهای آن شرح داده است.متن این دو فایل انگلیسی است ولی نکات ارزنده و ساده ای برای فراگیر و توسعه کایزن در سازمان شما را دارد این دو فایل را دانلود کنید use-ware key concept for practical و guidelines for practical kaizen.

مطالب مرتبط: آشنائی با مفاهیم کایزن بعنوان یکی از اصول نت بهره ور فراگیر

آشنائی با مفاهیم کایزن بعنوان یکی از اصول نت بهره ور فراگیر

در مورد کایزن مطالب ، مقالات و کتب زیادی در ایران چاپ شده است و یکی از ابرازهای بهبود در سازمانها می باشد و طبق معمول وارداتی از کشور ژاپن است!

کایزن یکی از اصول و پایه های کلیدی در مفاهیم پیاده سازی نگهداری و تعمیرات بهره ورفراگیر می باشد و تقریبا” بدون آن امکان اجرای نت بهره ور فراگیر بسیار کم است با توجه به اینکه در خود نت بهره ور فراگیر مبحث مشارکت عمومی پرسنل سازمان ملاک می باشد و این مشارکت همگانی در پیاده سازی نت در کارخانه باید یک جایی معنا و مفهوم شود که منظور چیست؟ مشارکت کلیه پرسنل تولید ، تضمین و نت و مهندسی و غیره به چه نحو و چه عمقی! آیا با اجرای روشهای و دستورالعمهای جدید می توان این مشارکت را بدست آورد؟

کایزن می تواند پاسخگوی سوالات فوق باشد و با استقرار آن در سازمان مشارکت حداکثری پرسنل را در بهبود فعالیتهای سازمان و نگهداری و تعمیرات بدست خواهد آمد.

کایزن را نباید خیلی سخت و پیچیده گرفت در زیر مفاهیم کایزن و اصول و روش اجرا آن را می بینید.آنچه که مهم است با روش ، نظم و سیستم همیشه نمی توان  کایزن را مستقر کنید! در کایزن یک نوع خلاقیت و ابداع نهفته است و این وقتی پیش می آید که شما بتوانید در سازمانتان هوش و استعداد و نبوغ پنهان و آشکار پرسنل سازمان را برانگیخته و استفاده کنید.کایزن به نوعی مشارکت استعدادهای و خلاقیتهای کلیه پرسنل در بهبود و نوآوری های کوچک و بزرگ در فعالیتهای سازمان است.بهبود مداوم فعالیتهای سازمان با مشارکت همه! حالا اسمش زیاد مهم نیست وقوع اتفاقش مهم است!

کایزن ترکیبی دو کلمه ای از

ادامه نوشته