نوشته‌ها

دانلود استاندارد PASS 55 در زمینه مدیریت دارایی های فیزیکی

s-pass 55در زمینه مدیریت دارایی های فیزیکی  PAM – Physical Asset Management اولین و مهم ترین استانداردی که وجود دارد استاندارد PAS 55 ی باشد که در دو نسخه ویرایش ۲۰۰۸  ارائه شده است نسخه اول آن به تشریح مبانی و تعاریف می پرداز و نسخه دو آن به تشریح سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی می پردازد.

اگر تاکنون در سازمان در زمینه مدیریت کیفیت ، استاندارد ایزو ۹۰۰۱ را کار کرده باشید این استاندارد خیلی شبیه آن است و چارجوب استانداردهای ایزو تبعیت می کند توجه داشته باشید که این استاندارد اصول و مبانی پیاده سازی مدیریت دارایی های فیزیکی را تشریح می کند و نیازمندها ، بایدها و توصیه های مرتبط در پیاده سازی این سیستم مدیریتی را تشریح می کند و شما باید بر

ادامه نوشته