نوشته‌ها

هرم تکاملی از نت تا مدیریت دارائی های فیزیکی سازمان

در چهارمین همایش سالانه بین المللی مدیران فنی و نگهداری و تعمیرات دوم تا چهارم شهریور ماه آقای دکتر زواشکیانی در یکی از کارگاه های آموزشی ارائه شده در همایش به بررسی مبحث ” اجرای صحیح مدیریت نگهداری و تعمیرات در صنایع ایران ” پرداخت.که متن مقاله آن را در اختیار دوستان قرار دادیم اینجا را ببینید.در داخل فایل ایشان هرمی وجود دارد که مراحل تکاملی پیشرفت یک سازمان برای دستیابی به بهینه ترین حالت ممکن در نگهداری و حفظ دارائی های فیزیکی اش physical asset management اشاره شده است آن هرم تا حدودی فشرده و خلاصه شده است که شما می توانید در تصویر

ادامه نوشته