نوشته‌ها

دانلود خلاصه مفید و کاربردی از نت مبتنی بر قابلیت اطمینان جان موباری RCM2

RCMجان موباری در زمینه نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قایلیت اطمینان Reliability Centered Maintenance بیشترین شهرت را با چاپ کتاب RCM2 کسب کرده است.این کتاب در ایران ترجمه شده است.آقای مهندس کاظمی با ترجمه انتخابی و خوبی از برخی از فصول این کتاب ارائه کرده است.

قبلا در سایت متن انگلیسی کتاب نت مبتنی بر قابلیت اطمینان جان موباری را برای دانلود معرفی کرده بودیم.

بخش هایی از این ترجمه را بخوانید: ادامه نوشته

کتاب نت مبتنی برقابلیت اطمینان ۲ RCM ترجمه و چاپ شد

کتاب نگهداری و تعمیرات مبتنی برقابلیت اطمینان Reliability Centered Maintenance II نوشته آقای جان موباری توسط آقای دکتر زواشکیانی و آقای مهندس آزادگان ترجمه شده است.هنوز کتاب بدستم نرسیده است که مطالعه اش کنم و در خصوص محتوی ترجمه و متنش نظری بدهیم.ولی از آنجائی که با آقای دکتر زواشکیانی آشنا هستم مطمئنا مثل سوابق قبلی ایشان اثر خوبی از کار درآمده است.اما این کتاب بهترین نسخه و مرجع در زمینه نگهداری وتعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان است.

دوست گرامی آقای مهندس ورسه ای زحمت کشیده اند و یک نسخه از این کتاب را برایم ارسال کرده اند که فعلا در اداره پست است.برای خرید این کتاب می توانید به وب سایت انتشارات قلم آریانا بروید و اقدام کنید.

معرفی نسخه اصلی این کتاب را در اینترنت از اینجا Reliability Centered Maintenance II ببینید.

متن کتاب انگلیسی این کتاب را می توانید از اینجا دانلودکنید(حجمش ۲۰ مگابایت است).نسخه با کیفیت تر این کتاب را به انگلیسی می توانید از اینجا دانلود کنید(لینک کمکی)(حجمش ۴۰ مگابایت است).فهرست محتوی کتاب ترجمه شده را می توانید از اینجا دانلود کنید(لینک کمکی) و فصل اول این کتاب را نیز از اینجا بردارید(لینک کمکی).(اگر برای دانلود مشکل دارید از فیل تر شکن استفاده کنید این روزها همه جا مسدود است)

برای دوست خوبم آقای مهندس ورسه ای که در برگزاری همایشهای نگهداری وتعمیرات هفت سال متوالی زحمت می کشند آرزوی موفقیت دارم.