نوشته‌ها

RDM و RCM را بیشتر بشناسیم به نفع است!

اسفند ۸۴ در سایت نت بهره ور فراگیر قدیمی مطلبی تحت عنوان نگهداری و تعمیرات بر محور قابلیت اطمینان ‏Reliability Driven Maintenance درج شده بود.در کتاب نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر نیز در مباحث تکمیلی کتاب به این موضوع اشاره کامل تر شده است.

الان در مجموعه کارخانجاتی که مشاوره نگهداری و تعمیرات را داریم در یکی از آنها از مبحث Reliability Driven Maintenance RDM برای پیاده سازی موثرتر RCM استفاده می شود.مشکل اصلی در استفاده از RDM کمبود و پنهان بودن اطلاعات موردنیاز برای تصمیم گیری است.عمدتا در اکثر سازمانهای صنعتی کشور چه دولتی و چه خصوصی این موضوع چالش اساسی و اول است.

برای اینکه بتوان از RDM به خوبی بهره ببرید مبحث هزینه های ادامه نوشته