نوشته‌ها

نقش نگهداری و تعمیرات در سیاست های اقتصاد مقاومتی

Unravelling_FredFroese_226x150برنامه های صنعت از جمله صنعت نفت در خصوص تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی Resistive economy در حال ابلاغ شدن است ، نقش و جایگاه سیستم های مدیریت دارایی های فیزیکی و نگهداری و تعمیرات نیاز است توسط  مدیران ارشد صنایع بزرگ کشور در نظر گرفته شود.

چند روز پیش یکی از دوستان محبت کردند و برنامه های وزارت نفت در خصوص تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی  Resistive economy را برایم ایمیل کردند.جالب بود!

مفهوم اقتصاد به کنار بحث مقاومتی بودن آن نیاز به بازنگری مفاهیم و برداشت ها دارد که موضوع این مطلب نیست.اما آنچه در این طرح دیده نشده بود مباحث سیستم های مدیریت نگهداری و تعمیرات و مدیریت دارایی های فیزیکی بود.در حالیکه یک سیستم مناسب در زمینه نگهداری و تعمیرات این امکان را به صنعت می دهد که بشدت هزینه های تعمیراتی ونیاز به قطعات یدکی کلیدی ادامه نوشته