نوشته‌ها

آخرین کلاس آموزشی سال ۱۳۸۶ آدیت محصول به روش SQFE

روز ۵ شنبه هفته پیش آخرین دوره آموزشی تحت عنوان آدیت محصول به روش SQFE در موسسه خدمات علمی صنعتی برگزار شد در این کلاس به تبین اصول آدیت محصول پرداخته شد یکی از روشهای انجام آدیت محصول که در سیستم های مدیریت کیفیت کاربرد زیادی دارد ابزار SQFEمی باشد ، حدود بیش از شش سال است که این ابزار را تدریس می کنم و با توجه به علاقه مندی به مباحث مطروحه در واحدهای مهندسی و تحقیقات کارخانجات این ابزار را یکی از الزامات ورودی به واحدهای مهندسی کارخانجات می دانم که با استفاده از آن روی بهبودهای محصول و فرآیند تولید محصول می توانند تمرکز خوبی داشته باشند.امروزه برای ماندگاری در بازار رقابت و صنعت قانون پنجم از چهارده قانون کلید آقای دکتر دمینگ باید در سراسر سازمان جاری باشد و آن بهبود مداوم در فرآیندها ، ادامه نوشته