نوشته‌ها

واژگان نگهداری و تعمیرات ۰۸ : supportability

#واژگان_نگهداری_تعمیرات ۰۸
براساس استاندارد EN13306:2010 تبیین واژگان حوزه نگهداری و تعمیرات:

۲٫۸
maintenance supportability
maintenance support performance

ability of a maintenance organization to have the correct maintenance support at the necessary place to
perform the required maintenance activity when required

۲٫۸٫
قابلیت پشتیبانی نت
عملکرد پشتیبانی نت ادامه نوشته