سطح ثبت اطلاعات در نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه PM

 

جهت مطالعه بیشتر به مقاله نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه چیست مراجعه کنید.

دوره آموزش نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده PM و آموزش استراتژی خرابی صفر ZB توصیه می شود.