برنامه‌ ریزی نگهداری و تعمیرات چگونه زمان های مناسب را اعلام می کند؟

برنامه ریزی زمانی فعالیت های تعمیراتی در سازمان صنعتی مهم ترین بخش از مدیریت نگهداری و تعمیرات است. فعالیت های نگهداری هم چون فعالیت های تعمیراتی باید برنامه ریزی شود. لذا برنامه‌ ریزی نگهداری و تعمیرات تکنیک ها و روش هایی دارد که بتواند زمان مناسب انجام هر فعالیت نگهداری یا تعمیراتی تجهیزات را اعلام کند.

استراتژی های نگهداری و تعمیرات مبتنی بر هوش مصنوعی

استراتژی‌های نگهداری و تعمیرات (نگهداری و تعمیرات چیست؟ مدل های نگهداری و تعمیرات تجهیزات) در واقع روش‌ها و برنامه‌هایی هستند که برای حفظ و بهبود عملکرد و عمر مفید تجهیزات، دستگاه‌ها و ساختارها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

صنعت ۵٫۰ چیست؟ و تفاوت آن با صنعت ۴٫۰ – Industry 5.0

صنعت ۵٫۰ چیست؟ و چه تفاوتی با صنعت ۴٫۰ دارد مسیر سازمان ها در نسل های مختلف صنعت در جهان چگونه بوده است؟

آنالیز علل خرابی آب بندهای مکانیکی و الگوهای خرابی RCA of Mechanical seals

آنالیز علل خرابی آب بندهای مکانیکی و الگوهای خرابی RCA of Mechanical seals در پمپ ها و کمپرسورها به دلیل امکان نشت مواد از Mechanical Seal جهت آب بندی استفاده

منحنی P-F چیست و ۹ روش افزایش زمان pf

منحنی P-F چیست و چه مفهومی دارد و چگونه آن را افزایش دهیم؟ و از نمودار P-F در نگهداری و تعمیرات تجهیزات چطوری استفاده کنید؟

نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر TPM چیست؟  Total Productive Maintenance

در این مقاله نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر TPM به صورت کامل تشریح شده است و کلیه نیازمندیهای پیاده سازی TPM تشریح شده است و هم چنین کتاب TPM دانلود رایگان

پایش وضعیت تجهیزات الکتریکی ۷ تجهیز اصلی

تجهیزات الکتریکی و یا تجهیزات برقی صنعتی با خرابی های متعددی مواجه می شوند. در این مقاله به لیست تجهیزات الکتریکی پرداخته می شود مفهوم خرابی و روش های پایش وضعیت تجهیزات الکتریکی بیان می شود. تجهیزات الکتریکی هم چون ترانسفورماتورهای توزیع ، کابل های زیرزمینی ، خطوط هوایی ، قطع کننده های مدار جریان ، Surge Arresters ، عایق ها و مقره ها و غیره بررسی می شود. حالات خرابی تجهیزات الکتریکی در سیستم توزیع برق تحلیل می گردد.

تعمیرات اضطراری چیست EM ؟ و ۵ روش کاهش تا حذف آن

تعمیرات اضطراری چیست و روش های کنترل و حذف تعمیرات اضطراری EM تشریح شده است تا هزینه ها و زمان توقف تجهیزات کاهش و کنترل شود استراتژی حذف خرابی اضطراری

تاریخچه نگهداری و تعمیرات تا ظهور دارایی فیزیکی (صنعت ۴٫۰)

تاریخچه نگهداری و تعمیرات در ایران تابعی از تاریخچه نگهداری و تعمیرات در جهان است. در نسل چهارم صنعت نگهداشت ۴ با تاریخچه دارایی فیزیکی توسعه و بهبود یافته است.

پایش وضعیت چیست؟ تجهیزات دوار و ماشینری Condition Monitoring

نقش و تعریف و تکنیک های پایش وضعیت تجهیزات دوار Condition Monitoring در نگهداری تجهیزات و افزایش زمان نمودار و منحنی PF با تکنیک های آنالیز ارتعاشات آنالیز روغن ترموگرافی و صدا سنجی