مدیریت ابزار نگهداری و تعمیرات چیست؟

[تعداد: 1    میانگین: 5/5]

[تعداد: ۱    میانگین: ۵/۵] مدیریت ابزار نگهداری و تعمیرات چیست؟ در حوزه مدیریت نگهداری و تعمیرات یکی از مهم […]

اثر بخشی کلی تجهیزات OEE چیست؟

[تعداد: 4    میانگین: 5/5]

[تعداد: ۴    میانگین: ۵/۵]

ساختار سازمانی نت

عارضه یابی سازمان های بزرگ صنعتی دولت مآب

[تعداد: 8    میانگین: 4.5/5]

[تعداد: ۸    میانگین: ۴٫۵/۵] آیا در سازمان‌های بزرگ دولتی یا با مدیریت دولتی مآب می‌توان یک سیستم مدیریت دارایی […]

نگهداری و تعمیرات اپراتوری

نگهداری و تعمیرات اپراتوری چیست؟

[تعداد: 15    میانگین: 4.7/5]

[تعداد: ۱۵    میانگین: ۴٫۷/۵]

پیاده سازی مدیریت دارایی های فیزیکی در شرکت توزیع نیروی برق استان کرمان

[تعداد: 18    میانگین: 5/5]

[تعداد: ۱۸    میانگین: ۵/۵]

نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS چیست؟

[تعداد: 15    میانگین: 5/5]

[تعداد: ۱۵    میانگین: ۵/۵]

دوره جامع نگهداری و تعمیرات و دارایی های فیزیکی

[تعداد: 7    میانگین: 4.9/5]

[تعداد: ۷    میانگین: ۴٫۹/۵]

شاخص های کلیدی عملکرد مدیریت نگهداری و تعمیرات KPI چیست؟

[تعداد: 22    میانگین: 3.7/5]

[تعداد: ۲۲    میانگین: ۳٫۷/۵]

فایل PDF یا نسخه چاپی کتاب نگهداری و تعمیرات

[تعداد: 18    میانگین: 3.1/5]

[تعداد: ۱۸    میانگین: ۳٫۱/۵] خرید کتاب های نشر یافته توسط سایت نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر امکان پذیر است […]

مدل تعالی UPTIME John Campbell در دارایی های فیزیکی وزارت نفت

مدیریت دارایی های فیزیکی چیست ؟ Physical Asset Management PAM

[تعداد: 30    میانگین: 3.8/5]

[تعداد: ۳۰    میانگین: ۳٫۸/۵]

نگهداری و تعمیرات چیست PM

نگهداری و تعمیرات چیست؟

[تعداد: 25    میانگین: 4/5]

تبیین مفهوم نگهداری و تعمیرات در صنایع و تعریف انواع مدل های نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و پیش بینانه و اصلاحی و بهره ور فراگیر و پایش وضعیت به همراه ویدیو عکس

شاخص اثر بخشی کلی تجهیزات

چگونه اثر بخشی کلی تجهیزات OEE را بهبود دهید!؟

[تعداد: 8    میانگین: 4.6/5]

[تعداد: ۸    میانگین: ۴٫۶/۵]

مفاهیم دارایی فیزیکی، تجهیز، ماشین چیست؟

[تعداد: 12    میانگین: 3.8/5]

[تعداد: ۱۲    میانگین: ۳٫۸/۵]

طبقه بندی تصویری حالات خرابی یک تجهیز

[تعداد: 5    میانگین: 4.4/5]

[تعداد: ۵    میانگین: ۴٫۴/۵]

سطح بندی تجهیزات در نگهداری و تعمیرات بهمراه یک نمونه

[تعداد: 6    میانگین: 4.2/5]

[تعداد: ۶    میانگین: ۴٫۲/۵]

برای کاهش هزینه‌های تعمیراتی و کاهش توقفات تجهیزات بدلیل خرابی چه کنید؟

[تعداد: 6    میانگین: 4.3/5]

[تعداد: ۶    میانگین: ۴٫۳/۵]

اوضاع اقتصادی کشور و وضعیت کار در زمینه نگهداری و تعمیرات

[تعداد: 8    میانگین: 4/5]

[تعداد: ۸    میانگین: ۴/۵] کمتر از دو الی سه ماه دیگر تحریم های آمریکا در خصوص خروج از برجام […]

معرفی و دانلود استاندارد  ISOTR-12489-2016

[تعداد: 8    میانگین: 3.9/5]

[تعداد: ۸    میانگین: ۳٫۹/۵]