قیمت نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS خرید نرم افزار PM

قیمت نرم افزار نگهداری و تعمیرات با توجه به ماوژل ها و کارایی نرم افزار CMMS متفاوت است. برای خرید نرم افزار نگهداری و تعمیرات یا خرید نرم افزار PM یا خرید نرم افزار CMMS باید تعاریف و اطلاعات اولیه لازم را داشته باشید.

مدیریت دارایی فیزیکی پایدار مبتنی بر صنعت 5.0

انقلاب صنعتی شاهد تغییر تکنولوژی و به سمت صنعت 5.0  حرکت می کند، که انتظار می رود شیوه کار صنایع و رویکرد مدیریت دارایی و نگهداری و تعمیرات را تغییر دهد.

حفظ قابلیت اطمینان قطعات یدکی و تجهیزات انبار و انبارداری

حفظ قابلیت اطمینان قطعات یدکی و تجهیزات انبار و انبارداری

روش های برنامه‌ ریزی نگهداری و تعمیرات چگونه زمان های مناسب را اعلام می کند؟

برنامه ریزی زمانی فعالیت های تعمیراتی در سازمان صنعتی مهم ترین بخش از مدیریت نگهداری و تعمیرات است. فعالیت های نگهداری هم چون فعالیت های تعمیراتی باید برنامه ریزی شود. لذا برنامه‌ ریزی نگهداری و تعمیرات تکنیک ها و روش هایی دارد که بتواند زمان مناسب انجام هر فعالیت نگهداری یا تعمیراتی تجهیزات را اعلام کند.

استراتژی های نگهداری و تعمیرات مبتنی بر هوش مصنوعی

استراتژی‌های نگهداری و تعمیرات (نگهداری و تعمیرات چیست؟ مدل های نگهداری و تعمیرات تجهیزات) در واقع روش‌ها و برنامه‌هایی هستند که برای حفظ و بهبود عملکرد و عمر مفید تجهیزات، دستگاه‌ها و ساختارها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

صنعت ۵٫۰ چیست؟ و تفاوت آن با صنعت ۴٫۰ – Industry 5.0

صنعت ۵٫۰ چیست؟ و چه تفاوتی با صنعت ۴٫۰ دارد مسیر سازمان ها در نسل های مختلف صنعت در جهان چگونه بوده است؟

آنالیز علل خرابی آب بندهای مکانیکی و الگوهای خرابی RCA of Mechanical seals

آنالیز علل خرابی آب بندهای مکانیکی و الگوهای خرابی RCA of Mechanical seals در پمپ ها و کمپرسورها به دلیل امکان نشت مواد از Mechanical Seal جهت آب بندی استفاده

منحنی P-F چیست و ۹ روش افزایش زمان pf

منحنی P-F چیست و چه مفهومی دارد و چگونه آن را افزایش دهیم؟ و از نمودار P-F در نگهداری و تعمیرات تجهیزات چطوری استفاده کنید؟

نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر TPM چیست؟  Total Productive Maintenance

در این مقاله نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر TPM به صورت کامل تشریح شده است و کلیه نیازمندیهای پیاده سازی TPM تشریح شده است و هم چنین کتاب TPM دانلود رایگان

پایش وضعیت تجهیزات الکتریکی ۷ تجهیز اصلی

تجهیزات الکتریکی و یا تجهیزات برقی صنعتی با خرابی های متعددی مواجه می شوند. در این مقاله به لیست تجهیزات الکتریکی پرداخته می شود مفهوم خرابی و روش های پایش وضعیت تجهیزات الکتریکی بیان می شود. تجهیزات الکتریکی هم چون ترانسفورماتورهای توزیع ، کابل های زیرزمینی ، خطوط هوایی ، قطع کننده های مدار جریان ، Surge Arresters ، عایق ها و مقره ها و غیره بررسی می شود. حالات خرابی تجهیزات الکتریکی در سیستم توزیع برق تحلیل می گردد.