نگهداری و تعمیرات اپراتوری

نگهداری و تعمیرات اپراتوری چیست؟

[تعداد: 14    میانگین: 4.7/5]

[تعداد: ۱۴    میانگین: ۴٫۷/۵]

پیاده سازی مدیریت دارایی های فیزیکی در شرکت توزیع نیروی برق استان کرمان

[تعداد: 17    میانگین: 5/5]

[تعداد: ۱۷    میانگین: ۵/۵]

نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS چیست؟

[تعداد: 13    میانگین: 5/5]

[تعداد: ۱۳    میانگین: ۵/۵]

دوره جامع نگهداری و تعمیرات و دارایی های فیزیکی

[تعداد: 5    میانگین: 4.8/5]

[تعداد: ۵    میانگین: ۴٫۸/۵]

شاخص های کلیدی عملکرد مدیریت نگهداری و تعمیرات KPI چیست؟

[تعداد: 20    میانگین: 3.6/5]

[تعداد: ۲۰    میانگین: ۳٫۶/۵]

فایل PDF یا نسخه چاپی کتاب نگهداری و تعمیرات

[تعداد: 17    میانگین: 3/5]

[تعداد: ۱۷    میانگین: ۳/۵] خرید کتاب های نشر یافته توسط سایت نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر امکان پذیر است […]

مدل تعالی UPTIME John Campbell در دارایی های فیزیکی وزارت نفت

مدیریت دارایی های فیزیکی چیست ؟ Physical Asset Management PAM

[تعداد: 28    میانگین: 3.9/5]

[تعداد: ۲۸    میانگین: ۳٫۹/۵]

نگهداری و تعمیرات چیست PM

نگهداری و تعمیرات چیست؟

[تعداد: 19    میانگین: 3.7/5]

تبیین مفهوم نگهداری و تعمیرات در صنایع و تعریف انواع مدل های نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و پیش بینانه و اصلاحی و بهره ور فراگیر و پایش وضعیت به همراه ویدیو عکس

شاخص اثر بخشی کلی تجهیزات

چگونه اثر بخشی کلی تجهیزات OEE را بهبود دهید!؟

[تعداد: 7    میانگین: 4.6/5]

[تعداد: ۷    میانگین: ۴٫۶/۵] در زیر قاعده محاسبه شاخص اثر بخشی کلی تجهیزات OEE به شکل تصویری بیان شده […]

مفاهیم دارایی فیزیکی، تجهیز، ماشین چیست؟

[تعداد: 11    میانگین: 3.6/5]

[تعداد: ۱۱    میانگین: ۳٫۶/۵]

طبقه بندی تصویری حالات خرابی یک تجهیز

[تعداد: 5    میانگین: 4.4/5]

[تعداد: ۵    میانگین: ۴٫۴/۵]

سطح بندی تجهیزات در نگهداری و تعمیرات بهمراه یک نمونه

[تعداد: 5    میانگین: 4/5]

[تعداد: ۵    میانگین: ۴/۵]

برای کاهش هزینه‌های تعمیراتی و کاهش توقفات تجهیزات بدلیل خرابی چه کنید؟

[تعداد: 5    میانگین: 4.2/5]

[تعداد: ۵    میانگین: ۴٫۲/۵]

اوضاع اقتصادی کشور و وضعیت کار در زمینه نگهداری و تعمیرات

[تعداد: 6    میانگین: 3.7/5]

[تعداد: ۶    میانگین: ۳٫۷/۵] کمتر از دو الی سه ماه دیگر تحریم های آمریکا در خصوص خروج از برجام […]

معرفی و دانلود استاندارد  ISOTR-12489-2016

[تعداد: 7    میانگین: 3.7/5]

[تعداد: ۷    میانگین: ۳٫۷/۵]

چرخه نگهداری و تعمیرات نکات کلیدی برای استقرار

[تعداد: 6    میانگین: 3.3/5]

[تعداد: ۶    میانگین: ۳٫۳/۵]

چرا در سازمان های دولتی بزرگ مدیریت نگهداری و تعمیرات سرانجامی ندارد!؟

[تعداد: 6    میانگین: 4.2/5]

[تعداد: ۶    میانگین: ۴٫۲/۵]

دانلود پوسترهای نگهداری و تعمیرات چطور یک خرابی اتفاق می افتد؟

[تعداد: 4    میانگین: 5/5]

[تعداد: ۴    میانگین: ۵/۵]