نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه PM چیست؟ Preventive Maintenance

تشریح تعاریف و مفاهیم و نحوه پیاده سازی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه PM Preventive Maintenance در سازمان و دانلود کتاب نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر PDF

اصطلاحات و واژگان نگهداری و تعمیرات

۱۳۷ اصطلاح نگهداری و تعمیرات براساس استاندارد BS EN 13306 : 2017 حدود ۱۳۷ اصطلاح و واژگان نگهداری و تعمیرات یا نگهداشت به صورت کتاب و دانلود PDF متن

فرایندهای نگهداری و تعمیرات طرح ریزی و دانلود استاندارد 17007

فرایندهای نگهداری و تعمیرات و ارتباط آنها با یکدیگر فرایندهای کلیدی و مهم در حوزه فنی و نگهداشت سازمان و دانلود استاندارد EN 17007 برای طراحی فرایندهای نگهداری و تعمیرات

دانلود فرم درخواست تعمیرات و دستورکار نگهداری و تعمیرات pdf

دانلود نمونه فرم درخواست و دستور کار تعمیراتی به فرمت pdf و عکس و نمونه کار آن در نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات آویژه PMworks

نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده مراحل پیاده سازی در کارخانجات

نحوه پیاده سازی سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده همراه با فیلم و اسلاید و متن و دریافت کتاب مفاهیم و واژگان مدیریت نگهداری و تعمیرات به صورت رایگان

شاخص ها و گزارشات نگهداری و تعمیرات لیست کامل و کاربردی

نظام مدیریت نگهداری و تعمیرات در شهرداری مشهد

در شهرهای بزرگ هم چون تهران و مشهد در ایران تعداد بسیار زیادی تجهیزات و دارایی های فیزیکی وجود دارد که به صورت پراکنده در سطح شهر پخش می باشند و این تجهیزات و دارایی های فیزیکی کاربری های مختلفی جهت خدمت رسانی به شهروندان دارد.

شاخص‌های کلیدی عملکرد برای اندازه گیری روانکاری

اندازه گیری روانکاری برای بهبود و موفقیت اثربخشی روانکاری مهم است. اگرچه اهمیت و نقش شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPIها) در موفقیت برنامه روانکاری آشکار و بدیهی است، اما به همان اندازه تعریف بهترین معیارها برای ارزیابی وضعیت جاری برنامه و هدایت آن به سطح مورد نظر دشوار است.در ادامه به انتخاب KPI های درست و اجرای موثر آنها می پردازیم.

آیا می توان در سازمان هزینه های نگهداری و تعمیرات را دقیق محاسبه کرد؟

هزینه های نگهداری و تعمیرات دو بخش کلی دارد هزینه ای که صرف تعمیرات می شود و هزینه های صرف نگهداری تجهیز می شود. برای آنکه محاسبه دقیق از هزینه ها شود پارامترهای مختلفی را باید در نظر گرفت مثل هزینه نفر ساعت نیروی انسانی و هزینه ابزار و هزینه قطعات یدکی و پیمانکار و غیره

مدیریت ابزار نگهداری و تعمیرات چیست؟

مدیریت ابزار نگهداری و تعمیرات چیست؟ در حوزه مدیریت نگهداری و تعمیرات یکی از مهم ترین مباحث مرتبط با فعالیت های نگهداری و تعمیرات تجهیزات استفاده از ابزارهای کمکی برای انجام فعالیت می باشد. چه در خط تولید و چه در فعالیت های فنی برای انجام فعالیت ها نیازمند ابزارهای تسهیل کننده کار هستیم این […]