دانلود فرم درخواست تعمیرات و دستورکار نگهداری و تعمیرات pdf

دانلود نمونه فرم درخواست و دستور کار تعمیراتی به فرمت pdf و عکس و نمونه کار آن در نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات آویژه PMworks

نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده مراحل پیاده سازی در کارخانجات

نحوه پیاده سازی سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده همراه با فیلم و اسلاید و متن و دریافت کتاب مفاهیم و واژگان مدیریت نگهداری و تعمیرات به صورت رایگان

شاخص های نگهداری و تعمیرات لیست کامل و کاربردی

نظام مدیریت نگهداری و تعمیرات در شهرداری مشهد

در شهرهای بزرگ هم چون تهران و مشهد در ایران تعداد بسیار زیادی تجهیزات و دارایی های فیزیکی وجود دارد که به صورت پراکنده در سطح شهر پخش می باشند و این تجهیزات و دارایی های فیزیکی کاربری های مختلفی جهت خدمت رسانی به شهروندان دارد.

شاخص‌های کلیدی عملکرد برای اندازه گیری روانکاری

اندازه گیری روانکاری برای بهبود و موفقیت اثربخشی روانکاری مهم است. اگرچه اهمیت و نقش شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPIها) در موفقیت برنامه روانکاری آشکار و بدیهی است، اما به همان اندازه تعریف بهترین معیارها برای ارزیابی وضعیت جاری برنامه و هدایت آن به سطح مورد نظر دشوار است.در ادامه به انتخاب KPI های درست و اجرای موثر آنها می پردازیم.

آیا می توان در سازمان هزینه های نگهداری و تعمیرات را دقیق محاسبه کرد؟

هزینه های نگهداری و تعمیرات دو بخش کلی دارد هزینه ای که صرف تعمیرات می شود و هزینه های صرف نگهداری تجهیز می شود. برای آنکه محاسبه دقیق از هزینه ها شود پارامترهای مختلفی را باید در نظر گرفت مثل هزینه نفر ساعت نیروی انسانی و هزینه ابزار و هزینه قطعات یدکی و پیمانکار و غیره

مدیریت ابزار نگهداری و تعمیرات چیست؟

مدیریت ابزار نگهداری و تعمیرات چیست؟ در حوزه مدیریت نگهداری و تعمیرات یکی از مهم ترین مباحث مرتبط با فعالیت های نگهداری و تعمیرات تجهیزات استفاده از ابزارهای کمکی برای انجام فعالیت می باشد. چه در خط تولید و چه در فعالیت های فنی برای انجام فعالیت ها نیازمند ابزارهای تسهیل کننده کار هستیم این […]

شاخص اثربخشی کلی تجهیزات OEE چیست؟

شاخص اثر بخشی کلی تجهیزات OEE یک شاخص است که واژه انگلیسی آن OEE مخفف Overall Equipment Effectiveness می‌باشد. که به فارسی به اثربخشی کلی تجهیزات ترجمه شده است. این شاخص تمرکز بر شش اتلاف عمده تجهیزات در هنگام تولید در کارخانجات تولید گسسته تمرکز دارد. شاخص اثر بخشی کلی تجهیزات OEE حاصل ضرب سه شاخص دیگر شاخص‌های دسترسی، عملکرد و کیفیت می باشد. که در واقع شاخص اثر بخشی کلی تجهیزات OEE نشانگر اثر متقابل این سه شاخص نسبت به یکدیگر است.

ارزیابی نگهداری و تعمیرات و عارضه یابی سازمان های بزرگ صنعتی

ارزیابی نگهداری و تعمیرات و دارایی فیزیکی سازمان ها برای عارضه یابی مشکلات نگهداری و تعمیرات بر اساس چاچوب استاندارد

نگهداری و تعمیرات اپراتوری چیست؟ ۳ تکنیک اصلی آن