کاهش هزینه‌ های نگهداری و تعمیرات و کاهش توقفات تجهیزات بدلیل خرابی

کاهش هزینه‌ های نگهداری و تعمیرات و کاهش توقفات تجهیزات بدلیل خرابی یکی از مهم ترین مباحث حوزه مدیریت نگهداری و تعمیرات است. هروقت توقفات تجهیزات فرایند تولید بدلیل خرابی زیاد باشد دو اتلاف عمده پیش می آید که برای سازمان بحرانی است یکی اینکه خط تولید متوقف شده است و سازمان به تعهدات مشتریان نمی رسد و سودآوری کاهش می یابد و پول از دست می رود و دوم اینکه هر خرابی مواجه می شود با هزینه هایی شامل تعویض قطعات یدکی و هزینه های تعمیراتی آن یا در داخل یا در خارج از سازمان که یک هزینه اضافه و پیش بینی نشده در روند کاری سازمان است.

چرا در سازمان های دولتی بزرگ مدیریت نگهداری و تعمیرات سرانجامی ندارد!؟

دانلود پوسترهای نگهداری و تعمیرات چطور یک خرابی اتفاق می افتد؟

قواعد شاخص های قابلیت اطمینان mtbf

قواعد شاخص های قابلیت اطمینان mtbf جهت آشنایی و نحوه تحلیل در جلسه سیمان فیروز کوه

آیا کدگذاری مکان استقرار تجهیزات با کدگذاری تجهیزات باید منحصر بفرد باشند!؟

در حوزه کدگذاری در مدیریت نگهداری و تعمیرات ما دو بخش مهم داریم کدگذاری تجهیزات و کدگذاری مکان استقرار هر تجهیز. البته این موضوع بیشتر برای سازمان های متوسط و بزرگ صادق است و برای صنایع کوچک و یا تعداد تجهیز کم خیلی ضرورتی ندارد. کلیه تجهیزات سازمان که در حال بهره برداری و عملیات […]

آخر سال ۱۳۹۶ کدام شاخص ها را پایش کنید؟

عملا در این موقع سال شاخص های قابلیت اطمینان تجهیزات کمک شایانی به شما نمی کنند ولی شاخص های مرتبط با فرآیندهای نگهداری و تعمیرات و مدیریت نگهداری و تعمیرات می تواند تحلیل خوبی از وضعیت آخر سالی به شما بدهد. البته این نکته را هم اضافه کنیم که بهترین شاخص ها شاید شاخص های […]