اهمیت نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و اهداف نگهداشت

اهمیت نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه تشریح اهداف و شاخص های کاربردی نگهداشت در صنعت و تجهیزات و پیاده سازی درست مدیریت نگهداری و تعمیرات و دارایی های فیزیکی صنایع

اینستاگرام نگهداری و تعمیرات و دارایی فیزیکی 51 عکس و فیلم

دانلود عکس و فیلم های آموزشی اینستاگرام مدیریت نگهداری و تعمیرات با امکان عضویت صفحه اینستاگرام نگهداری و تعمیرات و دارایی های فیزیکی

دانلود فیلم تحلیل شاخص های کلیدی عملکرد مدیریت نگهداشت KPI

دانلود فیلم با کیفیت و مقالات و جزو فیلم تحلیل شاخص های کلیدی عملکرد مدیریت نگهداری و تعمیرات KPI

ترموگرافی چیست؟ پایش وضعیت ترموگرافی چگونه است؟

ترموگرافی یک روش مطمئن برای بررسی و وضعیت ماشین‌آلات صنعتی است که بر اساس تکنولوژی مادون‌قرمز استوار است. درواقع این روش نوعی آزمون غیر مخرب بوده و دارای جایگاه ویژه‌ای در میان تکنیک‌های پایش وضعیت می‌باشد.
در این روش از ترموویژن یا دوربین‌های تصویربرداری حرارتی برای بررسی و تشخیص عیوب ابزارآلات صنعتی استفاده می‌شود که اساس کار این دوربین‌ها بررسی امواج ساطع شده از سطح جسم است.

شاخص‌ های مدیریت نگهداری و تعمیرات ارزشی ندارند مگر …

یکی از شاخص های مهم در حوزه صنعت شاخص اثربخشی کلی تجهیزاتOEE است. این شاخص ترکیبی از حاصل ضرب سه شاخص دسترسی، عملکرد و کیفیت است. هدف از این شاخص این است که بتوان میزان اثربخشی تجهیزات در تولید با کیفیت محصول، طبق طراحی و طرح‌ ریزی که برای فرایند تولید و تجهیزات شده است اندازه گیری شود.

پایش وضعیت ارتعاشات استانداردها و حدود ارتعاش سنجی

دامنه ارتعاش (جابجایی، سرعت یا شتاب) شدت خرابی یک ماشین را نشان می دهد. مشکل رایج آنالیست‌های ارتعاش تعیین میزان قابل قبول ارتعاش برای ادامه کارکرد ماشین با یک روش مطمئن می باشد. در این مقاله به تشریح استانداردهای ارتعاشات پرداخته شده است

نقشه راه مدیریت نگهداری و تعمیرات

فیلم قابل دانلود سخنرانی آقای دکتر جلالی در کنفرانس مدیران فنی تهران سال ۱۳۹۹ تحت عنوان مراحل پیاده سازی و نقشه راه مدیریت نگهداری و تعمیرات در کارخانجات صنعتی

نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه PM چیست؟ Preventive Maintenance

تشریح تعاریف و مفاهیم و نحوه پیاده سازی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه PM Preventive Maintenance در سازمان و دانلود کتاب نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر PDF

اصطلاحات و واژگان نگهداری و تعمیرات

۱۳۷ اصطلاح نگهداری و تعمیرات براساس استاندارد BS EN 13306 : 2017 حدود ۱۳۷ اصطلاح و واژگان نگهداری و تعمیرات یا نگهداشت به صورت کتاب و دانلود PDF متن

فرایندهای نگهداری و تعمیرات طرح ریزی و دانلود استاندارد 17007

فرایندهای نگهداری و تعمیرات و ارتباط آنها با یکدیگر فرایندهای کلیدی و مهم در حوزه فنی و نگهداشت سازمان و دانلود استاندارد EN 17007 برای طراحی فرایندهای نگهداری و تعمیرات