شاخص‌ های مدیریت نگهداری و تعمیرات ارزشی ندارند مگر … بخش ۲

شاخص‌ های نگهداری و تعمیرات ارزشی ندارند مگر .اینکه جایگاه شاخص در سطوح طبقه‌بندی تجهیزات سازمان درست انتخاب شده باشد!

شاخص‌ های مدیریت نگهداری و تعمیرات ارزشی ندارند مگر …

یکی از شاخص های مهم در حوزه صنعت شاخص اثربخشی کلی تجهیزاتOEE است. این شاخص ترکیبی از حاصل ضرب سه شاخص دسترسی، عملکرد و کیفیت است. هدف از این شاخص این است که بتوان میزان اثربخشی تجهیزات در تولید با کیفیت محصول، طبق طراحی و طرح‌ ریزی که برای فرایند تولید و تجهیزات شده است اندازه گیری شود.

پایش وضعیت ارتعاشات استانداردها و حدود ارتعاش سنجی

دامنه ارتعاش (جابجایی، سرعت یا شتاب) شدت خرابی یک ماشین را نشان می دهد. مشکل رایج آنالیست‌های ارتعاش تعیین میزان قابل قبول ارتعاش برای ادامه کارکرد ماشین با یک روش مطمئن می باشد. در این مقاله به تشریح استانداردهای ارتعاشات پرداخته شده است

نقشه راه مدیریت نگهداری و تعمیرات

فیلم قابل دانلود سخنرانی آقای دکتر جلالی در کنفرانس مدیران فنی تهران سال ۱۳۹۹ تحت عنوان مراحل پیاده سازی و نقشه راه مدیریت نگهداری و تعمیرات در کارخانجات صنعتی

نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه PM چیست؟ Preventive Maintenance

تشریح تعاریف و مفاهیم و نحوه پیاده سازی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه PM Preventive Maintenance در سازمان و دانلود کتاب نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر PDF

اصطلاحات و واژگان نگهداری و تعمیرات

۱۳۷ اصطلاح نگهداری و تعمیرات براساس استاندارد BS EN 13306 : 2017 حدود ۱۳۷ اصطلاح و واژگان نگهداری و تعمیرات یا نگهداشت به صورت کتاب و دانلود PDF متن

فرایندهای نگهداری و تعمیرات طرح ریزی و دانلود استاندارد 17007

فرایندهای نگهداری و تعمیرات و ارتباط آنها با یکدیگر فرایندهای کلیدی و مهم در حوزه فنی و نگهداشت سازمان و دانلود استاندارد EN 17007 برای طراحی فرایندهای نگهداری و تعمیرات

دانلود فرم درخواست تعمیرات و دستورکار نگهداری و تعمیرات pdf

دانلود نمونه فرم درخواست و دستور کار تعمیراتی به فرمت pdf و عکس و نمونه کار آن در نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات آویژه PMworks

نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده مراحل پیاده سازی در کارخانجات

نحوه پیاده سازی سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده همراه با فیلم و اسلاید و متن و دریافت کتاب مفاهیم و واژگان مدیریت نگهداری و تعمیرات به صورت رایگان

شاخص های نگهداری و تعمیرات لیست کامل و کاربردی