اهمیت نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه اهداف آن

محتوی اهمیت نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه

در این مقاله موارد زیر بیان شده است  هدف ارتقاء دانش مدیریت نگهداری و تعمیرات شما می باشد:

 1. متن مقاله اهمیت نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه
 2. مشاهده و دانلود فیلم اهداف نگهداری و تعمیرات
 3. دانلود فایل صوتی فیلم اهمیت نگهداری و تعمیرات
 4. دانلود فایل مقاله اهمیت نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه
 5. پیشنهاد دوره های آموزش مدیریت نگهداری و تعمیرات
 6. توصیه نرم افزار نگهداری و تعمیرات آویژه PMworks

اهمیت نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه تجهیزات و دارایی های فیزیکی سازمان برای هر سازمانی اولویت های فکری و سیستمی و مدیریتی است. وقتی ما از تجهیزات و دارایی های فیزیکی استفاده می کنیم در چرخه عمر آن تجهیز دو بخش اصلی وجود دارد:

 1. یک بهره برداری از تجهیزات یا دارایی های فیزیکی
 2. نگهداشت یا نگهداری و تعمیرات تجهیزات

البته چرخه عمر تجهیز بخش های مختلفی دارد. باید با توجه به نوع سرمایه گذاری سازمان و کسب و کارش بخش های دیگر را هم مدنظر قرار داد. ولی مهم ترین و زمان برترین بخش های چرخه عمر تجهیزات این دو بخش ذکر شده است. ( دوره آموزش هزینه های چرخه عمر تجهیزات LLC)

در بخش دوم نگهداشت یا نگهداری و تعمیرات تجهیزات با دو حوزه برخورد می کنیم. یکی نحوه نگهداری تجهیزات و دیگری نحوه تعمیرات آنها وقتی خراب می شوند. هر دو حوزه بهم دیگر وابسته اند

اگر از تجهیزات خوب نگهداری کنید به تعمیرات کمتری نیاز دارید.

منظور تعمیرات اضطراری یا تعمیرات ناشی از توقف تجهیزات بدلیل خرابی تجهیز است. یکی از اهداف نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه نیز همین جمله است.

مقاله مهم و کلیدی تعمیرات اضطراری چیست EM ؟ و ۵ روش کاهش تا حذف آن

اهمیت نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه

وقتی از اهداف و اهمیت نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه صحبت می شود در ذهن شاخص ها و اهداف واحد فنی یا واحد نگهداری و تعمیرات سازمان شکل می گیرد.

در استاندارد ایزو 14224 ویرایش جدید 2016 به حدود 34 شاخص اشاره کرده است. (تهیه دوره آموزش نحوه گردآوری داده های قابلیت اطمینان تجهیزات بر اساس استاندارد ایزو 14224) ) (دانلود استاندارد ایزو 14224 ویرایش 2016 نسخه انگلیسی از تلگرام نگهداری و تعمیرات به صورت مستقیم)

استاندارد شاخص های کلیدی عملکرد مدیریت نت KPI EN 15341 حدود بیش از 70 شاخص در سه سطح اقتصادی ، انسانی و هزینه ای آمده است. (دوره آموزش شاخص های کلیدی نگهداری و تعمیرات EN15341) (دانلود استاندارد EN 15341 نسخه انگلیسی از تلگرام نگهداری و تعمیرات به صورت مستقیم)

اما تمامی این شاخص ها در راستای دو موضوع اصلی و کلیدی هستند که اهمیت نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه را نشان می دهند. سازمان برای دستیابی به این اهداف نگهداشت تجهیزات کار می کند:

 1. کاهش نرخ خرابی تجهیز
 2. کاهش هزینه های تعمیرات تجهیز

مدیران سرمایه و مدیر عامل در حوزه نگهداشت و بهره برداری از تجهیزات بدنبال کاهش توقفات تجهیزات بدلیل خرابی و کاهش هزینه های تعمیراتی تجهیزات هستند.

اهداف نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه را چگونه محقق کنید؟

برای کسب اهداف ذکر در حوزه مدیریت نگهداری و تعمیرات در سایت نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر مطالب زیادی تقدیم شده است.  که توصیه می شود مطالب زیر با دقت مطالعه شود. این مجموعه شامل فیلم و تعاریف پایه و مطالبی است که شما را در پیاده سازی مدیریت نت موثر و تحقق اهداف نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه کمک می کند:

 1. نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه چیست؟
 2. آموزش نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده PM
 3. دانلود فیلم چگونگی بهبود سریع و موثر نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه
 4. آموزش بهینه‌سازی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه PMO
 5. دانلود فیلم سطح ثبت اطلاعات در نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه PM
اهمیت نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و اهداف نگهداشت

اهمیت نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و نگهداشت

نقش نرم افزار نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه CMMS

نرم افزار یا سامانه مدیریت نگهداری و تعمیرات اصطلاحا CMMS گفته می شود و مخفف حروف computerized maintenance management system می باشد. به معنی کامپیوتریزه کردن سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات است. نرم افزار مدیریت دارایی فیزیکی EAM می باشد که یک سامانه نگهداری و تعمیرات زیر مجموعه یک EAM یا نرم افزار دارایی فیزیکی است. (نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات CMMS چیست؟ را مطالعه کنید)

در سایت نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات به صورت مفصل مقالات و اطلاعات علمی بسیار خوبی نوشته شده است و برند CMMS.ir در زبان فارسی دیدن کنید.

کسب اهداف و اهمیت نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه می تواند به خوبی محقق شود که از یک نرم افزار نگهداری و تعمیرات استاندارد استفاده کنید.

توصیه اکید می شود مقاله نرم افزار نگهداری و تعمیرات PMWORKS چگونه باعث کاهش خرابی ، توقفات و هزینه تعمیرات می‌شود؟ را حتما مطالعه کنید.

تحلیل داده های نگهداری و تعمیرات توسط نرم افزار CMMS

این نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات یا سامانه دارایی فیزیکی است که داده های لازم برای تحلیل خرابی ها و کاهش هزینه های تعمیراتی را برای شما فراهم می سازد. اما استاندارد بودن نرم افزار و پوشش دادن استانداردهای حوزه مدیریت نگهداری و تعمیرات و اینکه تکنیک های برنامه ریزی فعالیت های نگهداری و تعمیرات پیش بینی شده باشد از امکانات مهم و کلیدی نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات می باشد.

به شکل بالا دقت کنید اگر ثبت داده درست در نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات انجام شده باشد کلیه اقدامات فوق را نرم افزار می تواند برای شما مدیریت ، ذخیره و گزارش کند.

یکی از نرم افزار های استاندارد و کارشده در صنعت کشور نرم افزار نگهداری و تعمیرات آویژه CMMS PMWorks است که می توانید مسیر اهداف و اهمیت نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه را در آن دنبال کنید.

برنامه ریزی فعالیت های نگهداری و تعمیرات در نرم افزار CMMS

برنامه ریزی فعالیت های نگهداری و تعمیرات در نرم افزار CMMS

 دوره های آموزشی برای کسب اهداف نگهداری و تعمیرات 

توصیه شده در این مقاله برای بهبود و پیشرفت اطلاعات شما در مدیریت نگهداری و تعمیرات به شرح زیر می باشد:

 1. آموزش هزینه های چرخه عمر تجهیزات LLC
 2. آموزش نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده PM
 3. آموزش شاخص های کلیدی نگهداری و تعمیرات EN15341
 4. آموزش نحوه گردآوری داده های قابلیت اطمینان تجهیزات بر اساس استاندارد ایزو 14224
 5. آموزش بهینه‌سازی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه PMO

راهنمای مشاوره و آموزش نگهداری و تعمیرات و دارایی های فیزیکی

بر اساس پرسش ها و تقاضاهای فراوان از مخاطبان و اعضا سایت نگهداری و تعمیرات صفحه تحت عنوان مشاوره و آموزش مدیریت نگهداری و تعمیرات تهیه شده است. که در آن به تشریح نقشه راه بهبود مدیریت نگهداری و تعمیرات آمده است و شما با مطالعه آن نیازمندیهای کلیدی و دوره های آموزشی لازم را متوجه خواهید شد.

با گذراندن این مجموعه شما امکان پیاده سازی سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات و دارایی فیزیکی در سازمان را به شکل کاربردی فرا گرفته و می توانید در نقش یک مشاور در سازمان خویش عمل کنید.

عکس اهمیت نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه

اهمیت نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه

اهمیت نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه

عکس اهداف نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه

اهداف نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه

اهداف نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه

فیلم اهمیت نگهداری و تعمیرات و اهداف نگهداشت

مشاهده آنلاین با امکان دانلود فیلم اهمیت نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه یا اهداف مدیریت نگهداری و تعمیرات و دارایی های فیزیکی پیش بینی شده است که بتوانید محتوی تهیه شده در این مطلب را به صورت فیلم مشاهده کنید. حجم فایل 64 مگابایت فرمت MP4

دانلود فایل پی دی اف PDF اهمیت نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه PM به صورت متن و عکس برای مطالعه