نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات CMMS چیست؟

نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS چیست؟ نرم افزار CMMS امکان مدیریت فعالیت های نگهداری و تعمیرات بروی تجهیزات را می دهد. نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات مدیریت فعالیت های یعنی ایجاد سوابق ، ارائه گزارشات و شاخص های نگهداری و تعمیرات با امکان تحلیل و تعریف اقدامات اصلاحی به واحد فنی را مهیا می سازد.

نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS چیست؟ نرم افزار CMMS امکان مدیریت فعالیت های نگهداری و تعمیرات بروی تجهیزات را می دهد. نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات مدیریت فعالیت های یعنی ایجاد سوابق ، ارائه گزارشات و شاخص های نگهداری و تعمیرات با امکان تحلیل و تعریف اقدامات اصلاحی به واحد فنی را مهیا می سازد.

این مطلب در خصوص نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات CMMS شامل موارد زیر است:

 1. تعریف نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات CMMS چیست؟
 2. دیگر نرم افزار مطرح در سازمان ERP و EAM چه ارتباطی با CMMS دارند؟
 3. چرا سازمان های صنعتی به نرم افزار های مدیریت نگهداری و تعمیرات نیاز مبرم دارند؟
 4. نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات CMMS در سازمان چه کاری می کند؟
 5. چگونه یک نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات CMMS انتخاب کنیم؟
 6. ماژول های نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات CMMS چیست؟
 7. نکات طلائی و مهم برای استقرار نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات CMMS
 8. برای بهره برداری از نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات چگونه اقدام کنید؟
 9. موانع و مشکلات پیاده سازی نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات در صنایع بزرگ
 10. معرفی دو نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات CMMS استاندارد در صنعت نت کشور
 11. دریافت دمو و نصب رایگان نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات آویژه Pmworks

1- تعریف نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات CMMS چیست؟

یک نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات CMMS امکان مدیریت فعالیت های نگهداری و تعمیرات بروی تجهیزات را می دهید مدیریت فعالیت های یعنی ایجاد سوابق ، ارائه گزارشات و شاخص های کلیدی عملکرد نگهداری و تعمیرات که امکان تحلیل و تعریف اقدامات اصلاحی به واحد فنی را بدهد.

از نکات خیلی مهم در نرم افزارهای مدیریت نگهداری و تعمیرات CMMS تجهیز محوری آنهاست در اکثر سازمان های بزرگ به این نکته کمتر توجه نموده و بیشتر نرم افزار مدیریت فعالیت ها نگهدارنده تجهیزات تبدیل به یک اتوماسیون گردش کار فعالیت های سازمان مبتنی بر ساختار سازمانی شده است. از ابتدا خواستیم توجه شما را به این نکته کلیدی جلب کنیم در حال حاضر اکثر نرم افزار مدیریت فنی CMMS در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و نیروگاه و فولاد و غیره مبتنی بر ساختار سازمانی طرح ریزی شده اند که از پایه با مفاهیم استانداردهای نگهداری و تعمیرات متفاوت است.

از دلایل عمده ای که نرم افزار های نگهداری و تعمیرات به سرانجام یک اتوماسیون ساختار سازمانی تبدیل شده اند عدم طرح ریزی مدیریت نگهداری و تعمیرات استاندارد در آن سازمان ها بوده است. یک CMMS استاندارد بروی ثبت و تولید سوابق مفهوم دار بروی عمده فعالیت های نگهداری محور و تعمیراتی انجام شده بروی تجهیزات تمرکز می کند. که به برنامه ریزی و واحد فنی امکان گردآوری داده های قابلیت اطمینان تجهیزات بدهد.

در واقع مهم ترین وظیفه یک نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات CMMS استاندارد گردآوری کلیه اطلاعات و داده های فنی انفاق افتاده بروی تجهیز حال چه از نظر نگهداری و چه از تعمیرات فنی بروی تجهیز می باشد که بتوانیم با آنها گزارشات و شاخص های کلیدی عملکرد نگهداری و تعمیرات KPI را محاسبه و تحلیل نماییم.

اما این محاسبات و تحلیل برای آن است که به ما امکان تعریف اقدامات اصلاحی corrective maintenance درست بدهد که بتوانیم طول عمر تجهیزات سازمان را افزایش داده یا از استهلاک آنها بکاهد.

2- دیگر نرم افزار مطرح در سازمان ERP و EAM چه ارتباطی با CMMS دارند؟

در اینجا ما با سه دامنه یا حوزه نرم افزاری مواجه هستیم:

 1. نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات CMMS یا همان Computerized Maintenance Management System سیستم کامپیوتری شده مدیریت نگهداری و تعمیرات
 2. نرم افزار سیستم مدیریت دارایی های فیریکی EAM که مخفف Enterprise Asset Management مدیریت دارایی های سازمانی
 3. سامانه سیستم جامع برنامه ریزی منابع انسانی ERP که مخفف Enterprise resource planning برنامه ریزی منابع سازمانی

در شکل زیر جایگاه این سه حوزه به خوبی نشان داده شده است که یک نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات CMMS زیر مجموعه ای از یک نرم افزار مدیریت دارایی های سازمانی EAM است و یک نرم افزار مدیریت دارایی های سازمانی (فیزیکی) EAM زیر مجموعه ای از یک نرم افزار برنامه ریزی منابع انسانی ERP می تواند باشد.

در صنایع حسب استراتژی واحد فناوری اطلاعات سازمان و نیازمندیهای سازمان و سایز صنعتی سازمان می توان هر کدام از این نرم افزار را به ترتیب به صورت مستقل داشت.

نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS چیست؟ کاتالوگ ماژول نرم افزار CMMS

لیست نرم افزارهای برنامه ریزی منابع انسانی در صنایع بزرگ:

لیست نرم افزارهای سازمانی:

 1. حسابداری
 2. اتوماسیون
 3. انبارها
 4. برنامه ریزی تولید
 5. برنامه ریزی نگهداری وتعمیرات
 6. انبار قطعات یدکی
 7. مدیریت خرید
 8. مدیریت منابع انسانی
 9. مدیریت آموزش
 10. پیمانکاران
 11. مدیریت قراردادها
 12. مدیریت مشتریان
 13. و …

3- چرا سازمان های صنعتی به نرم افزار های مدیریت نگهداری و تعمیرات نیاز مبرم دارند؟

هر سازمانی در راستای اهداف زیر در حوزه مدیریت نگهداری و تعمیرات باید تلاش کند:

 1. کاهش هزینه تعمیراتی و فنی سازمان
 2. افزایش زمان آماده بکاری تجهیزات
 3. مدیریت دانش فنی و تخصصی پرسنل سازمان
 4. کاهش حوادث و خطرات کار با تجهیزات سازمان
 5. افزایش طول عمر تجهیزات و کاهش استهلاک آنها

این موارد وقتی می تواند در سازمان محقق شود که شما اطلاعات کافی از وضعیت و رفتار تجهیزات داشته باشید و آنها را تحلیل نمایید.

یک نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات به دنبال گردآوری داده ها و اطلاعات درست و بهنگام از رفتار و وقایع تجهیزات می باشد که بتواند تحقق اهداف مذکور را در سازمان مهیا سازد.

4- نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات CMMS در سازمان چه کاری می کند؟

شرح وظایف اصلی و کلیدی یک نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات CMMS حرفه ای و استاندارد موارد زیر می باشد:

 1. ثبت سوابق فعالیت های نگهداری و تعمیرات
 2. زمان بندی انجام فعالیت های تعمیراتی اضطراری و اقدامات اصلاحی
 3. برنامه ریزی انجام فعالیت های نگهداری پیشگیرانه PM و نگهداری پیش بینانه PdM
 4. آرشیو فنی مستندات تجهیزات از جمله نقشه تجهیز و فرایند، نحوه راه اندازی و نگهداری و تعمیرات
 5. امکان طرح ریزی و استانداردسازی فعالیت های نگهداری و تعمیرات
 6. تهیه و ارائه انواع گزارشات از فعالیت های انجام شده و در حال انجام فنی
 7. مدیریت نیروی انسانی و پیمانکاران فنی سازمان
 8. تهیه شاخص های کلیدی عملکرد مدیریت نگهداری و تعمیرات KPI
 9. امکان مدیریت پروژه های اورهال و تعمیرات اساسی تجهیزات سازمان
 10. تعیین سطوح دسترسی مختلف به پرسنل فنی و تولید برای بهره برداری از نرم افزار

5- چگونه یک نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات CMMS انتخاب کنیم؟

مراحل انتخاب یک نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات CMMS استاندارد به صورت گام به گام به شرح زیر می باشد:

 1. تشکیل تیم انتخاب نرم‌افزار نگهداری و تعمیرات
 2. آموزش مفاهیم نرم‌افزار نگهداری و تعمیرات
 3. ارزیابی وضعیت نگهداری و تعمیرات سازمان (ممیزی نت)
 4. تبیین نیازمندی‌های نرم افزاری نت سازمان
 5. تهیه چک‌لیست ارزیابی نرم‌افزار نگهداری و تعمیرات
 6. تبیین شرایط پذیرش شرکت‌های ارائه دهنده نرم‌افزار
 7. تهیه لیست شرکت‌های ارائه‌دهنده نرم‌افزار نت
 8. برگزاری جلسات دمو نرم‌افزار و پرکردن چک‌لیست ارزیابی
 9. محاسبه امتیازات و قابلیت انعطاف‌پذیری نرم‌افزارها در بهبود و اصلاح خواسته‌ها
 10. انتخاب شرکت‌های برتر ارائه‌دهنده نرم‌افزار نگهداری و تعمیرات
 11. تنظیم اسناد مناقصه و دریافت قیمت و خرید نرم‌افزار
نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS چیست؟ کاتالوگ ماژول نرم افزار CMMS

مراحل انتخاب یک نرم افزار نگهداری و تعمیرات استاندارد در صنایع

6- ماژول های نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات CMMS چیست؟

لیست ماژول های اصلی و مهم یک نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات CMMS حرفه ای و مطابق استانداردهای نت و فنی می تواند شامل موارد زیر باشد:

 1. مدیریت پرسنل
 2. آرشیو فنی
 3. استانداردسازی یا طرح ریزی فعالیت های نگهداری و تعمیرات
 4. برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات
 5. درخواست کار
 6. دستور کار
 7. مدیریت پیمانکاران
 8. تجزیه و تحلیل خرابی های تجهیزات RCFA
 9. گزارشات و نمودارهای نت
 10. شاخص های کلیدی عملکرد مدیریت نگهداری و تعمیرات KPI
 11. سطوح دسترسی پرسنل فنی و بهره برداری یا تولید
 12. مدیریت انبار قطعات یدکی (در صورت امکان)
 13. ثبت و حذف قطعات یدکی
 14. هزینه های مدیریت نگهداری و تعمیرات PM cost

در شکل زیر ماژول ها پایه و اصلی یک نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات چارت شده است:

نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS چیست؟ کاتالوگ ماژول نرم افزار CMMS

نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS چیست؟ کاتالوگ ماژول نرم افزار CMMS

گام به گام با ماژول‌های نرم افزار نگهداری و تعمیرات

7- نکات طلائی و مهم برای استقرار نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات CMMS

در هنگامی که می خواهید یک نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات در سازمان پیاده سازی کنید به نکات زیر توجه کنید:

 1. ایجاد ساختار سازمانی مناسب با فعالیت‌های نت
 2. تامین نیروی متخصص در زمینه برنامه‌ریزی
 3. استقرار سیستم مدیریت نگهداری وتعمیرات استاندارد (طرح‌ریزی گردش کارها، فرایندها، فرم‌ها و …)
 4. تجهیز زیربنای شبکه،سرور، امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در سازمان
 5. تبیین استانداردهای گردآوری داده‌های تجهیزات (کدینگ تجهیزات، تگ‌گذاری، شناسنامه،…)
 6. تبیین شاخص‌های استقرار و بهره‌برداری برای نرم‌افزار نت
 7. ایجاد سیستم نظارت بر حسن اجرای فعالیت‌های استقرار نرم‌افزار نگهداری و تعمیرات
نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS چیست؟ کاتالوگ ماژول نرم افزار CMMS

نیازمندی‌های قبل از استقرار CMMS

8- برای بهره برداری از نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات چگونه اقدام کنید؟

برای بهره برداری درست و حرفه ای از یک نرم افزار نگهداری و تعمیرات باید به چهار نکته اساسی توجه ویژه داشته باشید:

 1. طرح‌ریزی و استقرار یک سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات استاندارد در سازمان
 2. حضور پرسنل برنامه‌ریز در واحد نگهداری و تعمیرات
 3. تجربیات مدیریت نگهداری و تعمیرات شرکت ارائه دهنده نرم‌افزار نگهداری و تعمیرات
 4. استانداردپذیری و تبعیت نرم‌افزار نگهداری و تعمیرات از استانداردهای حوزه مدیریت نت

قبل از اینکه در سازمان به خرید و نصب نرم افزار اقدام کنید بررسی کنید که چقدر یک سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات استاندارد در سازمان جاری است و فرم ها و چک لیست ها و روش اجرایی و دستورالغمل های فنی چقدر پر بار است و هم چنین اینکه پرسنل فنی سازمان چقدر سیستم پذیر هستند و آموزش های لازم در این زمینه را دیده اند و قادر به گزارش نویسی صحیح در زمینه فنی می باشند.

و دیگر اینکه شرکتی که از آن نرم افزار نگهداری و تعمیرات تهیه می کنید چقدر در زمینه نگهداری و تعمیرات تجربه استقرار سیستم و نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS دارد. (دریافت رزومه شرکت مشاوران تدبیرپرداز آویژه در زمینه نگهداری و تعمیرات و مدیریت دارایی های فیزیکی PAM را توصیه می کنیم)

نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS چیست؟ کاتالوگ ماژول نرم افزار CMMS

چهار حوزه کلیدی برای استقرار CMMS

9- موانع و مشکلات پیاده سازی نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات در صنایع بزرگ

وقتی بخواهید در سازمان یک نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات را پیاده سازی کنید با موانع و مشکلات و چالش های زیادی مواجه هستید که دانستن آنها به شما این فرصت را می دهد که قبل مواجه شدن با آنها اندیشه و طرحی را مدنظر گرفته باشید که با عوارض و اتلافات زمان انرژی کمتری مواجه شوید. از عمده چالش های انتخاب و پیاده سازی نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات CMMS می توان به نکات زیر اشاره کرد:

 1. دانش فنی پرسنل و حجم مستندات فنی تجهیزات
 2. وضعیت فعلی مدیریت نگهداری و تعمیرات سازمان
 3. حمایت و پیگیری و نظارت مدیریت ارشد سازمان از روند پیاده سازی و بهره برداری نرم افزار
 4. متولی و نماینده یا مجری استقرار نرم افزار نت کیست و چقدر خودآموزی و پیگیری دارد؟
 5. هزینه نرم افزار نگهداری و تعمیرات در چه حدودی است و چه تناسبی با تعداد تجهیزات سازمان دارد
 6. هزینه استقرار نرم افزار و گردآوری داده ها و اطلاعات اولیه برای ورود به نرم افزار چقدر است؟
 7. مدل و نحوه پیاده سازی و استقرار نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات بر چه اساسی است؟
 8. گردآوری داده های تجهیزات چقدر طول می کشد و حجم اطلاعات موجود سازمان چقدر است؟

در زیر عکسی از روند خلاصه چالش های انتخاب و استقرار نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات CMMS را مشاهده می کنید.

نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS چیست؟ کاتالوگ ماژول نرم افزار CMMS

چالش‌های انتخاب و استقرار نرم‌افزار نگهداری و تعمیرات CMMS

فرم طرح ریزی فعالیت های نت در نرم افزار نت آویژه نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS چیست؟ کاتالوگ ماژول نرم افزار CMMS

لیست ماژول های نرم افزار نت  

نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS چیست؟ کاتالوگ ماژول نرم افزار CMMS

استانداردسازی شناسنامه تجهیز در نرم افزار  

نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS چیست؟ کاتالوگ ماژول نرم افزار CMMS

ماژول آرشیو فنی در نرم افزار  

نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS چیست؟ کاتالوگ ماژول نرم افزار CMMS

مشتریان نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات PMworks

نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS چیست؟ کاتالوگ ماژول نرم افزار CMMS

استانداردسازی رسته های کاری در نرم افزار  

نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS چیست؟ کاتالوگ ماژول نرم افزار CMMS

تعریف زیرسیستم های تجهیز در نرم افزار نت

نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS چیست؟ کاتالوگ ماژول نرم افزار CMMS

ثبت میزان کارکرد در نرم افزار نگهداری و تعمیرات PMworks

نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS چیست؟ کاتالوگ ماژول نرم افزار CMMS

تعریف قطعات یدکی در نرم افزار نت Pmworks

نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS چیست؟ کاتالوگ ماژول نرم افزار CMMS

تعریف قطعات یدکی در نرم افزار PMworks

نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS چیست؟ کاتالوگ ماژول نرم افزار CMMS

به روزرسانی قطعات یدکی و موجودی انبار در نرم افزار  

نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS چیست؟ کاتالوگ ماژول نرم افزار CMMS

ثبت درخواست کار در نرم افزار نت PMworks

نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS چیست؟ کاتالوگ ماژول نرم افزار CMMS

لیست درخواست کارها در نرم افزار

نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS چیست؟ کاتالوگ ماژول نرم افزار CMMS

قابلیت جستجو و فیلتر در نرم افزار

نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS چیست؟ کاتالوگ ماژول نرم افزار CMMS

اهمیت تعریف زیرسیستم در نرم افزار  نت PMworks

نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS چیست؟ کاتالوگ ماژول نرم افزار CMMS

قابلیت خروجی گرفتن از لیست های نرم افزار  

نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS چیست؟ کاتالوگ ماژول نرم افزار CMMS

فرم دستورکار در نرم افزار نت PMworks

نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS چیست؟ کاتالوگ ماژول نرم افزار CMMS

تعریف دستورالعمل های ایمنی و تعمیراتی در نرم افزار

نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS چیست؟ کاتالوگ ماژول نرم افزار CMMS

10- معرفی دو نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات CMMS استاندارد در صنعت نت کشور

2 پاسخ

تعقیب

 1. […] مقاله ای به صورت تخصص در مورد نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات CMMS چیست؟ مفصل نسبت به معرفی مفاهیم و ماژول ها اقدام شده است حتما […]

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

20 − نه =