لیست پروژه های اجرا شده و جاری در زمینه نگهداری و تعمیرات توسط نویسنده بلاگ و شرکت رسا تدبیر پارس

نظام مدیریت نگهداری و تعمیرات در شهرداری مشهد

در شهرهای بزرگ هم چون تهران و مشهد در ایران تعداد بسیار زیادی تجهیزات و دارایی های فیزیکی وجود دارد که به صورت پراکنده در سطح شهر پخش می باشند و این تجهیزات و دارایی های فیزیکی کاربری های مختلفی جهت خدمت رسانی به شهروندان دارد.

خانواده گروه تجهیزات قطار شهری چگونه می تواند باشد!؟

یک سال دیگر در خدمت پرسنل نگهداری و تعمیرات قطار شهری مشهد برای مشاوره سیستم های مدیریت نگهداری و تعمیرات خواهیم بود.این مهم در چند ماه پیش نهایی شد و ادامه ای است بر داستان دو سال پیش که با کلاس های نگهداری و تعمیرات و مشاوره سیستم مدیریت نت پیش رفت.در سال جدید بیشترین […]

قطار شهری مشهد و طرح نظام نامه تضمین کیفیت پیمانکاران نت

دو هفته است در قطار شهری مشهد روی مبحث  نظام نامه تضمین کیفیت پیمانکاران نگهداری و تعمیرات کار می شود.حوزه پیمانکاری سازمانهای بزرگ هم چون قطار شهری ، پتروشیمی ، پالایشگاه گاز و نیروگاه بسیار مهم است.زیراکه بسیار از فعالیتهای اجرایی نگهداری و تعمیراتی توسط آنها انجام می شود. بماند که اکثر این سازمان ها پیمانکار […]

طرح ریزی فرآیند نگهداری و تعمیرات در قطار شهری مشهد

در پروژه مشاوره سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات قطار شهری مشهد این روزها مشغول طرح ریزی فرآیند نگهداری وتعمیرات حوزه های چهارگانه نت در سازمان هستیم و کلاس های آن برای سه حوزه برگزار شده است و فردا حوزه چهارم نیز برگزاری می شود و از هفته آینده وارد کارگاه های عملی تعریف شده و ترسیم فرآیند فعلی نت خواهیم بود و بعد از آن مرحله مرحله به اصلاح گردش کارهای ضروری نت و فرآیند نت خواهیم پرداخت.

پیشنهاد پروژه های نگهداری و تعمیرات برای کارخانه و دانشگاه

تقریبا هر روز به طور متوسط دو تماس به شکل ایمیل و تلفنی در خصوص پروژه های مرتبط با حوزه نگهداری و تعمیرات گرفته می شود.برخی از خوانندگان طالب ارائه مطالب مرتبط با موضوع پروژه خودشان می باشند و برخی نیز بدنبال تعریف پروژه در نگهداری و تعمیرات برای سازمان یا دانشگاه می باشند.حقیقت امر […]