شاخص‌ های مدیریت نگهداری و تعمیرات ارزشی ندارند مگر … بخش ۳

شاخص‌ های مدیریت نگهداری و تعمیرات ارزشی ندارند مگر … بخش اول به جایگاه شاخص‌ های مدیریت نگهداری و تعمیرات و در بخش دوم به جایگاه شاخص در سطوح طبقه‌بندی تجهیزات پرداخته شد. در بخش سوم به نکات بسیار کلیدی و مهم در خصوص تناوب زمان و بازه گردآوری داده‌های شاخص‌ های مدیریت نگهداری و تعمیرات پرداخته می شود. نکته دیگر اینکه کلیه مقالات در مجله نگهداری و تعمیرات صنعت نفت و گاز و پتروشیمی چاپ می شود.

شاخص‌ های مدیریت نگهداری و تعمیرات ارزشی ندارند مگر … بخش ۲

شاخص‌ های نگهداری و تعمیرات ارزشی ندارند مگر .اینکه جایگاه شاخص در سطوح طبقه‌بندی تجهیزات سازمان درست انتخاب شده باشد!

شاخص‌ های مدیریت نگهداری و تعمیرات ارزشی ندارند مگر …

یکی از شاخص های مهم در حوزه صنعت شاخص اثربخشی کلی تجهیزاتOEE است. این شاخص ترکیبی از حاصل ضرب سه شاخص دسترسی، عملکرد و کیفیت است. هدف از این شاخص این است که بتوان میزان اثربخشی تجهیزات در تولید با کیفیت محصول، طبق طراحی و طرح‌ ریزی که برای فرایند تولید و تجهیزات شده است اندازه گیری شود.

شاخص های نگهداری و تعمیرات لیست کامل و کاربردی

دوره جامع نگهداری و تعمیرات و دارایی های فیزیکی

شاخص های کلیدی عملکرد مدیریت نگهداری و تعمیرات KPI چیست؟

لیستی از گزارشات مدیریت در حوزه نگهداری و تعمیرات

قواعد شاخص های قابلیت اطمینان mtbf

قواعد شاخص های قابلیت اطمینان mtbf جهت آشنایی و نحوه تحلیل در جلسه سیمان فیروز کوه

آخر سال ۱۳۹۶ کدام شاخص ها را پایش کنید؟

عملا در این موقع سال شاخص های قابلیت اطمینان تجهیزات کمک شایانی به شما نمی کنند ولی شاخص های مرتبط با فرآیندهای نگهداری و تعمیرات و مدیریت نگهداری و تعمیرات می تواند تحلیل خوبی از وضعیت آخر سالی به شما بدهد. البته این نکته را هم اضافه کنیم که بهترین شاخص ها شاید شاخص های متمرکز بروی هزینه های مدیریت نگهداری و تعمیرات باشد ولی از آنجایی که اکثر صنایع شاخص های هزینه های نگهداری وتعمیرات را محاسبه نمی کنند و داده های لازم را ندارند از بیان آنها می گذریم.

هم چنین اگر بخواهید روی تعداد زیادی شاخص که در استانداردها و یا سیستم مدیریت کیفیت ایزو سازمان تعریف شده است تمرکز کنید باز به مشکل کمبود وقت و داده ها و چندگانگی داده های می رسید لذا بهتر است روی سه الی چهار شاخص بیشتر تمرکز نداشته باشید.

شاخص اول: درصد EM
مقدار نفر ساعت نیروی انسانی فعالیت های EM که روی تجهیزات کار کرده اند تقسیم برکل نفر ساعت نیروی انسانی فعالیت های نت که روی تجهیزات انجام شده است. توجه کنید تمرکز بروی مقدار نفر ساعت کار انجام شده روی تجهیز است نه تعداد نیروی انسانی سازمان و زمان حضورشان در ماه در کارخانه!

شاخص دوم: درصد PM
مقدار نفر ساعت نیروی انسانی فعالیت های PM که روی تجهیزات کار کرده اند تقسیم برکل نفر ساعت نیروی انسانی فعالیت های نت که روی تجهیزات انجام شده است.

شاخص سوم: متوسط زمان پاسخگویی واحد نت به واحد تولید

شاخص MTTR را چگونه محاسبه کنید!؟

چند روز پیش در خصوص شاخص MTTR مطلبی درج شد برخی از دوستان فایل ها و اطلاعات و پیشنهادات خودشان را ارسال کردند. با تشکر از همکاری عزیزان

شاخص MTTR متوسط زمانی انجام تعمیرات است در این شاخص زمان های انجام تعمیرات توسط واحد فنی را نشان می دهد یعنی شامل زمان عیب شناسی خرابی، دمونتاژ دستگاه و رفع عیب و درست کردن دستگاه و مونتاژ و تست دستگاه برای راه اندازی مجدد است. زمان های شامل تامین قطعات یدکی از انبار و زمان انتظار لازم برای اطلاع رسانی تولید به فنی و غیره در این زمان گنجانده نمی شود. اما واحد برنامه ریزی تولید سازمان باید کلیه زمان ها را احتساب کرده باشد و به عنوان زمان توقف در شاخص MDT لحاظ کرده باشد.

🔧(البته در استاندارد ایزو ۱۴۲۲۴ ویرایش ۲۰۱۶ به شاخص MTTRes اشاره می کند که شامل کلیه زمان های توقف دستگاه می باشد و تقریبا معادل همان MDT است. فرق کوچک MTTRes یا MDT در این است که در شاخص MTTRes فقط زمان های حاصل از توقف دستگاه بدلیل خرابی و انجام تعمیرات را در نظر می گیرد اما در شاخص MDT می تواند عوامل دیگری نیز برای توقف دستگاه بجز خرابی نیز مدنظر باشد.)

شاخص MTTR

شاخص MTTR

شاخص MTTR در سطح تجهیزات محاسبه می شود. یعنی برای کارخانه ، خط تولید، سالن و غیره محاسبه نمی کنند. (به این نکته توجه کنید) البته برای سطح زیر سیستم یک دستگاه و آیتم های قابلیت نگهداری و تعمیرات یک زیر سیستم یک تجهیز هم محاسبه می شود که توصیه می کنم آنها را توجه نکنید و زیادی ریز نشوید فایده ای ندارد در عمل و تجربه مسائل دیگری مطرح است که داده های کافی ندارید و همان سطح تجهیز کفایت است!

نحوه محاسبه بدین صورت است که کل زمان انجام تعمیرات روی یک تجهیز (یا خانواده گروه یک تجهیز) تقسیم بر تعداد کل خرابی های در بازه زمانی مناسب (منظور از بازه زمانی مناسب یعنی حداقل بیش از ۳ الی ۴ خرابی داشته باشید حال ممکن است ۳ ماه یا ۶ ماه یا یک سال باشد هر چه تعداد خرابی بیشتر باشد میزان واریانس داده های شما و نتیجه گیری بهتر است)

نرم افزار نگهداری و تعمیرات Pmworks مخصوص صنایع متوسط و کوچک اما حرفه ای و استاندارد (تلگرام نرم افزار)

نرم افزار نگهداری و تعمیرات MKMS مخصوص صنایع بزرگ و حرفه ای (سایت اصلی)

درخواست دمو نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات CMMS