مراحل پیاده سازی شاخص های کلیدی عملکرد نگهداری و تعمیرات KPI در سازمان

پیاده سازی شاخص های کلیدی عملکرد نگهداری و تعمیرات KPI در سازمان یکی از مهم ترین بخش های مدیریت نگهداری و تعمیرات است. شاخص های نگهداری و تعمیرات در سازمان تحت عنوان شاخص های کلیدی عملکرد نگهداری و تعمیرات KPI Maintenance مطرح می شود.خود واژه KPI نیز مخفف Key Performance Indicators می باشد.

نگاهی بر تناوب زمانی محاسبه و تحلیل شاخص MTBF تجهیزات

یکی از سوالات تکراری در اکثر سازمانهائی که در حوزه مشاوره نگهداری و تعمیرات و ممیزی های نت قرار گرفته اند بحث تناوب زمانی محاسبه و تحلیل شاخص MTBF Mean time between failures بوده است. (در مورد این شاخص در سایت نت بهره ور فراگیر بیشترین مطالب ارائه شده است و مفاهیم و نقاط ابهام این شاخص […]

چرا کارخانجات شاخص MTBF را محاسبه نمی کنند ؟ 4

در قسمت اول و دوم و سوم به بررسی دو تا از علل اصلی عدم استفاده از شاخص MTBF – Mean Time Between Failures پرداختم. عامل چهارم عدم تدوام محاسبه شاخصMTBF در طول زمان است.مدیران و کارشناسان واحد های نگهداری و تعمیرات بر اساس آموزه های قبلی ، کمبود وقت و بی حوصله گی در […]

چرا کارخانجات شاخص MTBF را محاسبه نمی کنند ؟ 3

در قسمت اول و دوم به بررسی دو تا از علل اصلی عدم استفاده از شاخص MTBF – Mean Time Between Failures پرداختم. عامل سوم استفاده از شاخص های دیگر در سازمان است. عموما” واحد برنامه ریزی به بررسی میزان توقفات خط تولید با شاخص های خاص خودش می پردازد و این شاخص ها در […]

چرا کارخانجات شاخص MTBF را محاسبه نمی کنند ؟ 2

در قسمت اول به بررسی یکی از علل اصلی عدم استفاده از شاخص MTBF Mean Time Between Failures پرداختم. دلیل دوم عدم ثبت و ذخیره داده ها در سازمان است.سازمان نرم افزار یا بانک اطلاعات مناسب ندارد.در نرم افزار موجود نیز اطلاعات کامل وارد نمی شود. آموزش و آشنائی با نرم افزارهای کامپیوتری در سطح […]

چرا کارخانجات شاخص MTBF را محاسبه نمی کنند ؟ 1

در قسمت اول مجموعه از شاخص MTBF و MTTR چگونه استفاده کنيم ؟ اشاره ای کلی به محتوی و نکات تکمیلی این شاخص ها داشتم و در بخش دوم با ذکر یک مثال سعی در طرح مبحث به صورت کاربردی و محاسبه آن داشتیم.ولیکن کسی مشارکتی در ارائه محاسبات و ادامه طرح بحث نداشت. لذا در […]

از شاخص MTBF و MTTR چگونه استفاده کنيم ؟ دوم

در قسمت اول اين مجموعه موارد زير را طرح کرديم: 1- شاخص MTBF Mean Time Between Failures  را براي خرابي هر جزء تجهيز ( که بستگي به تقسيم بندي و درخت تجهيز شما دارد ممکن است زير سيستم يا قطعه مدنظر باشد ) محاسبه کنيد. 2- تا سيستم تجزيه و تحليل مناسبي براي کشف علل […]