اثر بخشي كلي تجيهزات سيستم جديد پاداش ماهانه

“سيستم پاداش يا آكورد ماهانه كارخانه را بر مبناي شاخص اثر بخشي كلي تجهيزات پايه ريزي كنيد.”

اين يك پيشنهاد برنده برنده براي كارخانجات است هم مشتري ، هم سهام داران كارخانه و هم پرسنل كارخانه از آن نفع مي برند.شاخص اثر بخشي كلي تجيهزات در سه سطح كليدي و مهم يك كارخانه شامل : دسترسي ، عملكرد و كيفيت بنا شده است.در مورد نحوه محاسبه و تعاريف اثر بخشي كلي تجهيزات مطالب زيادي ارائه داده ايم و تكرار آنها نيازي نيست.

امّا در كارخانجات ايران عموما” سيستم پاداش ماهانه و يا همان آكورد مبتني بر افزايش كميت توليد مي باشد و دقيقا” يك فرهنگ غير كيفي و ايجاد توقعات كاذب را در سازمان ايجاد مي كند.افزايش توليد يا اضافه توليد به چه مفهوم است؟ خط توليد چگونه بيش از ظرفيت تعريف شده اسمي تجهيزات و يا برنامه ريزي شده كارخانه مي تواند توليد كند؟ چگونه ممكن شده است

كه اين ماه ظرفيت توليد بالا رفته است؟ و … بعد از پذيرش اين مبحث در ماه هاي آتي چه پيش مي آيد؟ آيا اپراتور توليد با بيش از توان ظرفيت تجهيز مي تواند توليد كند؟ چه شده است كه توانسته است؟ حال اين ماه دوم چقدر توليد مي كند؟ ماه بعدي؟ به سر تجهيزات چه خواهد آمد؟ آيا بيش از توان تجهيز توليد مي كند؟ آيا قبلا” كمتر از ظرفيت تجهيز توليد مي كرده است؟ كيفيت محصولات توليدي در چه راستايي پيش مي رود؟ آيا تجهيزات زير بار اضافي قرار نگرفته اند؟ آيا بالانس هزينه هاي سود توليد بيشتر و با هزينه هاي آتي شامل عدم كيفيت ، تعميرات بيشتر ، نارضايتي پرسنل در آينده متعادل است و صرف مي كند؟ آيا سيستم مديريت هزينه هاي در سازمان نقش دارد؟ تجهيزات سالم باقي مي مانند؟ مواد اوليه بدرستي استفاده مي شوند؟ ضايعات و دوره كاري كاهش مي يابند يا افزايش دارند؟

شاخص اثر بخشي كلي تجهيزات مي تواند پاسخ گوي سالم و صحيحي به اين سوالات باشد و نظريه افزايش كارآئي و بهره وري در كنار سلامتي تجهيزات و بهره مندي مالي پرسنل را مهيا سازد.

البته بايد در كارخانجاتي كه مي خواهند از اين شاخص استفاده كنند و يا اينكه قصد پياده سازي نت بهره ور فراگير را دارند متذكر شده كه مديريت هزينه گام مهم و كليدي در اين پياده سازي است و بدون آن هيچ بهره واقعي از پياده سازي سيستم نت و شاخص نخواهيد برد.

فرض كنيم هدف مبنا شاخص اثر بخشي كلي تجهيزات در كارخانه را 50 درصد در نظر مي گيريم .

در حال حاضر شاخص محاسبه مي شود و مقدارش 40 درصد است لذا در گام اول بايد به سوي رسيدن به هدف مبنا پيش رويم

بعد از رسيدن به شاخص 50 درصدي در OEE ، بهبودها را ادامه ميدهيم تا به افزايش 5 درصدي (كسب OEE=50%)از هدف مبنا (50درصد) اين شاخص در ماه هاي آتي مي رسيم

حالا مي تواند هدف گذاري خوبي براي تخمين مقدار پاداش يا آكورد ماهانه به پرسنل باشد و هزينه 60 درصد از كل مقدار افزايش درصد شاخص  اثر بخشي كلي تجهيزات ( كه در اين مثال 5 درصد است) به عنوان هزينه قابل پرداخت بعنوان آكورد ماهانه پرسنل درنظر گرفت

و اين روند در ماه هاي آينده نيز رعايت شود.لذا كارخانه اي كه بتواند خودش را به سطح 75 درصد شاخص مذكور برساند 60درصد از كل هزينه كسب شده از ارتقاء 25 درصدي شاخص را مي تواند به پرسنل تقديم كند.

مبهم بود؟ سوال كنيد!

1 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

4 + 15 =