نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده

نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده مراحل پیاده سازی در کارخانجات

بسیار از دوستان در تماس ها و پیام های درج شده در سایت نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر در خصوص مراحل پیاده سازی سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات سوال پرسیده اند. هر چند که در سایت در این خصوص مطالب زیادی قرار داده ایم و هم چنین پیش بینی دوره های آموزشی مختلفی برای آن شده است. اما حسب اهمیت موضوع بر آن شدم باری دیگر به صورت خلاصه و مرتب مراحل استقرار سیستم مدیریت نت را طرح کنیم تا عزیزان فعال در حوزه فنی و نگهداری و تعمیرات راهنمایی شوند.

مراحل پیاده سازی نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده

برای راه اندازی سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات شما سه فاز اصلی و کلی دارید:

فاز اول بسترسازی برای گردآوری داده ها

فاز دوم گردآوری داده ها مبتنی بر وقایع خرابی و نگهداری برنامه ریزی شده

فاز سوم تهیه گزارشات و شاخص ها و تحلیل آنها

مهم ترین بخش فاز اول است که این را اگر اصولی و درست انجام ندهید در فازهای بعدی گیر خواهید داشت. اکثر سازمان های بزرگی که ابتدا شروع به تهیه نرم افزار نت کرده اند چون فاز یک را ضعف دانش و استقرار داشته اند عملا نرم افزار نت آنها به نتیجه لازم نرسیده است و یا اینکه نرم افزار نا مناسبی تهیه کرده اند که نتوانسته است خواسته های لازم در حوزه مدیریت نت را پوشش دهد. دوره مجازی و دانلودی آموزش نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده PM

فاز اول: بسترسازی برای گردآوری داده های نگهداری و تعمیرات

در این فاز مراحل زیر را مدنظر داشته باشید:

۱٫ کدینگ تجهیزات (توجه کنید کدینگ تجهیز با کدینگ اموال و قطعات یدکی و کالا فرق می کند)

۲٫ کدینگ مکان استقرار تجهیزات (توجه کنید که نیازی به سامانه GIS و اتصال به آن و نقطه x , y جغرافیایی ندارید! نگرش اشتباهی که اکثرا شرکت های حوزه آبفا، توزیع گاز و توزیع برق و مخابرات دارند. هم چنین این بخش در فرایندهای پیوسته می تواند مبتنی بر تگ گذاری فرایند تولید پیش برود)

۳٫ طراحی فرایند نگهداری و تعمیرات و زیر فرایندهای آن (برای صنایع کوچک و متوسط طراحی خاصی و پیچیده ای ندارد فقط برای صنایع بزرگ که بیش از ۵۰ نفر پرسنل فنی داشته یا اینکه تعداد تجهیزات بیش از ۴۰۰۰ تا باشد کاربرد دارد)

۴٫ طراحی گردش کارها در زیرفرایندهای نت

۵٫ طراحی فرم های درخواست کار و دستور کار

۶٫ استانداردسازی فعالیت های نگهداری و تعمیرات (این بخش بسیار مهم و مفصلی است عملا به صورت کامل در قالب جزو و فیلم آموزش در دوره آموزش نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده PM به آن پرداخته ایم حتما ملاحظه فرمایید.)

۷٫ شناسنامه تجهیزات و BOM قطعات یدکی آنها
۸٫ آرشیو فنی

فاز دوم گردآوری داده ها مبتنی بر وقایع خرابی و نگهداری برنامه ریزی شده

این بخش یک موضوع سیستمی صرف نیست بلکه تلفیقی از سیستم مدیریت، نرم افزار و اجرای فعالیت های توسط نیروی فنی و تولید است. اکثر صنایع بزرگ کشور با این بخش مشکلات و چالش های زیادی دارند. در فاز اول به طراحی فرایندها و گردش کارها و فرمهای درخواست کار و دستورکار اشاره گردید. حال باید آنها را اجرا کنیم احتمالا سازمان فکر می کند اگر نرم افزار نت تهیه کند می تواند گردآوری داده برای نت را داشته باشد!

البته وجود نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات نیاز می باشد چون کم کم حجم و سطح داده ها باالا می رود و باید این داده ها به درستی تحلیل شود و عدم نرم افزار در پراکندگی داده ها و صحت و درستی داده ها ایجاد مشکلات زیادی می کند. (درخواست دمو نرم افزار نت)

مهم ترین بخش این فاز فرهنگ سازی و آموزش پرسنل فنی و تولید در نحوه گردآوری داده می باشد. اما این موضوع نیاز دارد که شما بدانید اصلا چه داده هایی باید گردآوری شود.

مثلا شما داده ها نت اپراتوری یا فنی که روزانه گردآوری می شود لزوما تمامی آنها را نیاز به ثبت داده ندارید! یا اینکه هنگام انجام برخی بازرسی یا بازدیدها به داده های نیاز دارید که تمرکز روی وقوع واقعی بروی تجهیز باشد و بسیار از داده ها یا اطلاعات نیاز نیست.

قبلا در فیلم های آموزشی که در سایت نت بهره رو فراگیر یا کانال آپارات نگهداری و تعمیرات قرار دادیم سطح گردآوری داده ها را تشریح کردیم که به چه مواردی نیاز دارید و چه مواردی الزام نیست. حتما این فیلم را ببینید.

موضوع دیگر مجاب کردن کلیه نیروی انسانی مرتبط با فعالیت های نگهداری و تعمیرات در خطوط تولید و فنی به پر کردن اطلاعات لازم برای سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات است. اکثر مواقع در سازمان ها به عنوان یک مشاور بیشتر روی مکانیزم و نحوه آن کار می کنیم که چگونه در یک سازمان دولتی کند و کاهل و با گردش کارهای پیجیده نیروی انسانی را مجاب کنیم داده را به موقع و درست وارد کند.

والا تصویر کنید شما فاز یک را انجام داده اید و نرم افزار نت هم تهیه و در سازمان نصب شده است.  برخی از نیروها داده ها را وارد می کنند برخی بر اساس روش سنتی قبلی یا شفاهی کار می کنند از طرفی دیگران که با نرم افزار کار می کنند کلیه داده ها را وارد نمی کنند و فقط موارد خاص و ضروری پیشرفت کار خودشان را پر می کنند. این طوری شاید حدود ۲۰ الی ۴۰ درصد از داده ها تجهیزات گردآوری می شود و بقیه ناقص و پراکنده از بین می رود. لذا شاخص و گزارشی قابل تهیه و تحلیل نیست و اگر هم باشد قابل استناد نیست!

در استاندارد ایزو ۱۴۲۲۴ اشاره بسیار خوبی به سطح گردآوری داده های قابلیت اطمینان نگهداری و تعمیرات تجهیزات کرده است. یکی از نکات مهم این است که در مدیریت نگهداری و تعمیرات داده ها دو بخش کلی شده است :

۱٫داده های تجهیز و

۲٫داده ها مبتنی بر وقایع

بخش داده های تجهیز مبتنی بر دستورالعمل ها و فرم های تنظیمات تجهیزات و اپراتوری است. اما نکته مهم بخش دوم است که داده ها مبتنی بر وقایع اتفاق افتاده بروی تجهیز باید گردآوری شود این موضوع خودش دو بخش می شود:

داده های مبتنی بر وقایع

۱٫داده خرابی

داده های خرابی یعنی اینکه از وقتی یک تجهیز خراب می شود باید اطلاعات مختلفی از نظر زمان، تاریخ، گزارش دهنده، حالت و نوع خرابی و علت و غیره گردآوری شود و بعد از آنکه نیز وقتی به انجام تعمیرات و درست کردن تجهیز پرداخته می شود داده های مربوط به شناسایی علت خرابی و قطعات یدکی و زمان تعمیرات و غیره نیز نیاز به گردآوری و ثبت دارد.

۲٫داده نگهداری

داده های نگهداری روی محور کلیه فعالیت هایی که بروی تجهیز برای نگهداری پیشگیرانه و پیشبینانه اتفاق می افتد تمرکز دارد و آنها باید ثبت و گردآوری درست شوند مثلا موارد مثل اطلاعات پایش وضعیت ارتعاش سنجی تجهیز یا ترموگرافی و غیره و یا فعالیت هایی که بروی تعویض روغن یا قطعات برای حوزه نگهداری پیشگیرانه انجام می شود.

فاز سوم تهیه گزارشات و شاخص ها و تحلیل آنها

این همه داده که در فاز دوم گردآوری شده است برای چی نیاز است؟ برای اینکه تصویری از وضعیت مدیریت نگهداری و تعمیرات سازمان داشته باشید. این تصویر باید در قالب نمودارها و گزارشات و شاخص های کلید عملکرد مدیریت نگهداری و تعمیرات ترسیم شود. مثل پازلی می ماند که هر پازل نشانگر وجه یا بعدی از کار مدیریت نگهداری و تعمیرات تجهیزات سازمان است. وقتی این تصویر ناقص باشد و گویا نباشد یعنی اینکه روند مدیریت نت ایراد دارد و باید به اقدام اصلاحی و بهبود آن بپردازیم.

ارزیابی عملکرد مدیریت نگهداری و تعمیرات توسط شاخص ها انجام می شود و شاخص ها توسط نمودارها ترسیم و گزارش می شوند. این گزارشات حوزه مدیریت نگهداری و تعمیرات برای مدیران و کارشناسان واحد و ارشد سازمان امکان تصمیم سازی های مختلف را می دهد تا اینکه مدیریت بتواند تصمیم گیری درستی نسبت به ارتقاء مدیریت نگهداری و تعمیرات بگیرد.

خیلی خلاصه و مفید اینکه هدف عمده و اصلی مدیریت نگهداری و تعمیرات کاهش خرابی تجهیزات و کاهش هزینه های تعمیراتی سازمان است.

کاهش خرابی تجهیزات

کاهش خرابی تجهیزات باعث افزایش آماده بکاری تجهیز و دسترسی تجهیز می گردد (مفهوم آماده بکاری با دسترسی کمی فرق می کند دسترسی زیر مجموعه آماده به کاری است). افزایش دسترسی باعث افزایش تولید و سود کارخانه است.

کاهش هزینه های تعمیرات

به طور کلی فرایندهای یک سازمان سه گروه کلی دارد:

۱٫ فرایندها مدیریتی (مثل واحد تضمین کیفیت و بازنگری مدیریت و مدیریت استراتژیک و غیره)

۲٫ فرایندهای اصلی و کلیدی (مثل خطوط تولید یا خدمات سازمان به مشتریان)

۳٫ فرایندهای پشتیبان (مثل واحد فناوری اطلاعات سازمان یا واحد فنی و نگهداری و تعمیرات سازمان یا واحد اداری)

فرایندهای اصلی در یک سازمان ارزش افزوده یا پول به سازمان می آورند و فرایندهای مدیریتی و پشتیبان بودجه نیاز دارند و باید در آنها هزینه کرد و به اصطلاح پول خور هستند. ما باید در سازمان فعالیت های پول خور را مدیریت کنیم که در حداقل هزینه ممکن باشند ولی نیازهای فرایندهای اصلی برای کسب درآمد یا پول حداکثری را مهیا سازند.

در این بین چیزی که می توانید نسبت به افزایش دسترسی و کاهش هزینه پشتیبان کمک کند یک سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات استاندارد است. این سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات نیاز به مدیریت دارد، چیزی را می توانیم مدیریت کنیم که بتوانیم اندازه گیری کنیم (این جمله پیتر دراکر پدر مدیریت نوین جهان است) و هر چیزی که اندازه گیری گردد می شود مدیریت کرد.

لذا ما به شاخص ها و گزارشات مختلفی نیاز داریم که همانند خط کش وضعیت نگهداری و تعمیرات تجهیزات را اندازه گیری می کنند.

لیست کامل و کاربردی از شاخص ها و گزارشات

لیست کامل و کاربردی از شاخص ها و گزارشات مدیریت نگهداری و تعمیرات در سایت نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر قرار داده ایم که به شما ایده می دهد چه گزارشات و شاخص های تعمیراتی پر کاربرد هستند و شما بهتر است از آنها بهره ببرید.

نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات اگر استاندارد و درست تدوین و تهیه شده باشند می توانند در فاز سوم به کمک شما بیایند و گزارشات و شاخص های مدیریت نگهداری وتعمیرات را صحت و دقت بالایی تصویر کنند.

ما در نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات آویژه CMMS PMworks به شکل تخصصی و حرفه ای نسبت به تدوین این گزارشات و شاخص های نت بر اساس معتبرترین استانداردهای شاخص های نت اقدام کرده ایم که در صورت نیاز می توانید فیلم دمو این نرم افزار را مشاهده کنید و هم چنین برای دریافت کاتالوگ و دریافت اطلاعات قیمت و گارانتی آن درخواست دمو بدهید.

6 پاسخ
 1. محمد
  محمد گفته:

  با سلام و تشکر فراوان
  علاقه مند به دریافت کتاب واژگان و مفاهیم نگهداری و تعمیرات می باشم

  پاسخ
 2. ابوذرخنيابي
  ابوذرخنيابي گفته:

  با سلام ودرود
  و تشكر از استاد گرامي ام جناب مهندس جلالي عزيز بابت مطالب عالي كه به اشتراك مي گذارندخواهشمند است لینک دریافت کتاب واژگان و مفاهیم نگهداری و تعمیرات را ارسال نمایید.

  پاسخ
 3. شهریار جعفری
  شهریار جعفری گفته:

  با سلام و احترام؛
  با تشکر از مطالب بسیار مفیدتان، خواهشمند است لینک دریافت کتاب واژگان و مفاهیم نگهداری و تعمیرات را ارسال نمایید.
  با تشکر

  پاسخ
 4. امیرحسین چینی
  امیرحسین چینی گفته:

  با سلام و عرض ادب
  من می خواستم از کتاب واژگان و مفاهیم نگهداری و تعمیرات استفاده کنم. ممنون می شوم لینک آن را برای من ارسال کنید.

  پاسخ
 5. مجید م
  مجید م گفته:

  با سلام و احترام
  مطالب بسیار خوبی ارائه داده بودین لطفا کتاب واژگان و مفاهیم نگهداری و تعمیرات ارسال کنید ممنون میشم .با سپاس

  پاسخ
 6. fartashfakour
  fartashfakour گفته:

  با سلام و احترام؛
  و ضمن تشکر از ارائه مطالب بسیار مفیدتان، خواهشمند است لینک دریافت کتاب واژگان و مفاهیم نگهداری و تعمیرات را ارسال نمایید.
  با تشکر

  پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

16 − 9 =