چگونگی تحلیل شاخص های کلیدی عملکرد مدیریت نگهداری و تعمیرات KPI

تحلیل شاخص های کلیدی عملکرد نگهداشت KPI

در شانزدهمین همایش مدیران فنی و مدیریت دارایی های فیزیکی

در خصوص چگونگی تحلیل شاخص های کلیدی عملکرد مدیریت نگهداری و تعمیرات KPI سخنرانی داشتم این سخنرانی در سوم اسفند 1400 برگزار شد و استقبال بسیار خوبی از محتوی آن گردید. یکی از تجربیات مرتبط با فعالیت های ما در زمینه ارزیابی، آموزش، مشاوره و استقرار نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات بررسی وضعیت شاخص های مدیریت نگهداری و تعمیرات یا نگهداشت سازمان می باشد که عموما مشکلاتی در محاسبه فرمول یا استفاده نادرست از شاخص مناسب را دارند.

مجموعه مقالاتی در مجله نگهداری و تعمیرات در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی در یک سال اخیر چاپ کردیم که در شش بخش به مبحث اینکه

فرم دانلود فیلم و جزو و مقالات مربوط به سخنرانی را پر فرمایید (انتهای صفجه)

شاخص های مدیریت نگهداری و تعمیرات ارزشی ندارند مگر اینکه …:

  1. با هدف، فرمول، داده و تحلیل درست مواجه شوند!
  2. جایگاه شاخص در سطوح طبقه‌بندی تجهیزات سازمان درست انتخاب شده باشد!
  3. تناوب زمان اعلام و بازه گردآوری داده‌های گزارش شاخص درست تعریف شده باشد!
  4. روند شاخص‌‌‌ها تحلیل گردد.
  5. برای ثبات، بهبود و ارتقاء شاخص اقدامات درست تعریف و اجرا شوند.
  6. اثربخشی اقدامات انجام شده سنجش و ارزیابی کیفی گردد.

در این سخنرانی به تشریح این شش بند پرداخته شده است شما می توانید فیلم این سخنرانی را به صورت آنلاین در سایت مشاهده کنید و هم چنین برای دریافت فایل جزو و شش مقاله مذکور فرم دریافت لینک دانلود را پر نمایید.

در فیلم زیر سخنرانی را به صورت آنلاین مشاهده فرمایید:

یکی از ارزشمندترین بخش های تعریف اقدامات اصلاحی سنجش اثربخشی اقدامات می باشد. بهرحال در حوزه مدیریت نگهداری و تعمیرات یکی از اهداف اصلی کاهش نرخ خرابی تجهیزات می باشد و کلیه اقدامات اصلاحی باید روی این محور هدف گذاری و برنامه ریزی شوند اما آنچه که باعث دستیابی به کاهش نرخ خرابی می شود اثربخش بودن اقدامات اصلاحی می باشد.

فرایند نگهداری و تعمیرات در کاهش خرابی ها

دانلود فیلم تحلیل شاخص های نگهداری و تعمیرات

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

دوست عزیز در چه زمینه راهنمایی بیشتر نیاز دارید؟