مطالب ارسالی توسط ناصر جلالي

سطح بندی تجهیزات در نگهداری و تعمیرات بهمراه یک نمونه


[تعداد: 6    میانگین: 4.2/5]

[تعداد: ۶    میانگین: ۴٫۲/۵]

برای کاهش هزینه‌های تعمیراتی و کاهش توقفات تجهیزات بدلیل خرابی چه کنید؟


[تعداد: 6    میانگین: 4.3/5]

[تعداد: ۶    میانگین: ۴٫۳/۵]