مطالب ارسالی توسط ناصر جلالي

آیا کدگذاری مکان استقرار تجهیزات با کدگذاری تجهیزات باید منحصر بفرد باشند!؟


[تعداد: 7    میانگین: 3.3/5]

[تعداد: ۷    میانگین: ۳٫۳/۵] در حوزه کدگذاری در مدیریت نگهداری و تعمیرات ما دو بخش مهم داریم کدگذاری تجهیزات […]

از سوابق خرابی تجهیزات امسال برای سال بعد چگونه استفاده کنید؟


[تعداد: 4    میانگین: 5/5]

[تعداد: ۴    میانگین: ۵/۵] برای بهبود فعالیت های نگهداری و تعمیرات و کاهش خرابی های تجهیزات در سال آینده […]