نگهداری و تعمیرات اپراتوری چیست؟

[تعداد: 15    میانگین: 4.7/5]

[تعداد: ۱۵    میانگین: ۴٫۷/۵]

دوره جامع نگهداری و تعمیرات و دارایی های فیزیکی

[تعداد: 7    میانگین: 4.9/5]

[تعداد: ۷    میانگین: ۴٫۹/۵]

نگهداری و تعمیرات چیست؟

[تعداد: 20    میانگین: 3.8/5]

تبیین مفهوم نگهداری و تعمیرات در صنایع و تعریف انواع مدل های نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و پیش بینانه و اصلاحی و بهره ور فراگیر و پایش وضعیت به همراه ویدیو عکس

سطح بندی تجهیزات در نگهداری و تعمیرات بهمراه یک نمونه

[تعداد: 6    میانگین: 4.2/5]

[تعداد: ۶    میانگین: ۴٫۲/۵]

برای کاهش هزینه‌های تعمیراتی و کاهش توقفات تجهیزات بدلیل خرابی چه کنید؟

[تعداد: 6    میانگین: 4.3/5]

[تعداد: ۶    میانگین: ۴٫۳/۵]

چرخه نگهداری و تعمیرات چطوری پایش و نظارت کنیم!؟

[تعداد: 6    میانگین: 4.7/5]

[تعداد: ۶    میانگین: ۴٫۷/۵]

ساختارهای سازمانی اشتباه در حوزه مدیریت نگهداری و تعمیرات

[تعداد: 5    میانگین: 4.2/5]

[تعداد: ۵    میانگین: ۴٫۲/۵]

آیا کدگذاری مکان استقرار تجهیزات با کدگذاری تجهیزات باید منحصر بفرد باشند!؟

[تعداد: 7    میانگین: 3.3/5]

در حوزه کدگذاری در مدیریت نگهداری و تعمیرات ما دو بخش مهم داریم کدگذاری تجهیزات و کدگذاری مکان استقرار هر تجهیز.
البته این موضوع بیشتر برای سازمان های متوسط و بزرگ صادق است و برای صنایع کوچک و یا تعداد تجهیز کم خیلی ضرورتی ندارد.
کلیه تجهیزات سازمان که در حال بهره برداری و عملیات است باید کد منحصر بفرد داشته باشند. (توجه بکنید که نگفتیم هر تجهیزی که در سازمان وجود دارد چون ممکن است در انبار کلی تجهیزات وجود داشته باشد که در فرآیند تولید یا عملیاتی مثل تاسیسات قرار نگرفته اند. این تجهیزات فعلا کد انبارداری دارند و کدتجهیز نگرفته اند)
این منحصربفرد بودن به این معنی است که هر تجهیز یک کد دارد از ابتدا ورود به چرخه عملیات تا هنگام اسقاط و بعد از اسقاط نیز کدش با خودش از بین می رود.
کدگذاری تجهیز مبتنی بر طبقه بندی، کلاس و نوع می باشد.که در منابع مختلف به آن اشاره شده است و اینجا تکرار نمی کنیم.
اما مکان استقرار هر تجهیز در فرآیند تولید باید کدگذاری شود. به نوعی که نمایانگر حضور یک تجهیز در آن مکان باشد. (گاها در برخی از صنایع کدمکان را تگ دستگاه می نامند) این کد منحصر بفرد مکان نیز نشان می دهد که در فرایند تولید در آن مکان چه نوع تجهیزی باید قرار گیرد. به طوری که در طراحی و نقشه های راه اندازی خطوط تولیدی مشخصات مکان استقرار تجهیز را با کدی نشان می دهند که نوع و کلاس تجهیز را نشان می دهد و برمبنای آن شناسنامه تجهیزی که قرار است در آن مکان متناسب با فرآیند تولید قرار گیرد تعریف می گردد.

از سوابق هر دو کدگذاری در آینده استفاده می کنیم. در فرآیند تولید یک ماده شیمیایی در نظر بگیرید که می خواهید محصول را با پمپ به مخزن انتقال دهید. مکان استقرار پمپ در نقشه فرایند کدگذاری شده است و مشخص است که در این مکان یک پمپ با مشخصات خاصی باید نصب شده باشد یا شود. که اسم آن را PO01 می گذاریم.
حال پمپ با کد RTPO0241 در این محل نصب شده است. ممکن است در این محل در گذر زمان پمپ های دیگری با کدهای دیگری مثل RTPO0250 , RTPO0332 نیز نصب و یا برداشته شوند (برای تعمیر و دپو در انبار) اما کد مکان استقرار تجهیز همان اولی PO01 باقی خواهد ماند چون فرآیند تولید و انتقال محصول تغییری نکرده است.
در آینده دور می توان روی هر کدام از کدها تحلیل داشت متوسط بازه زمانی خرابی پمپ های مستقر در محل PO01 چقدر است؟ و هم می شود بپرسیم پمپ RTPO0241 در چه مکان هایی تاکنون نصب شده است؟ و نرخ خرابی اش چقدر بوده است؟
ممکن است پمپ ها در یک محل استقرار خرابی بیشتری داشته باشند ولی همان پمپ فیزیکی اگر تعمیر شود و در جای دیگری نصب شده باشد بازه خرابی اش طولانی تر شود. این نشان گر آن است که محل استقرار پمپ از نظر فرآیندی نرخ خرابی بیشتری دارد و باید تحلیل های خرابی و علل آن روی نوع سیال و فرآیند تمرکز بیشتری داشته باشد.

هم چنین اینکه با کدگذاری مستقل تجهیزات از مکان امکان آن مهیا می شود که روند چرخه عمر تجهیزات را منحصر بفرد از نصب ، راه اندازی ، تعمیرات ، بهینه سازی تا اسقاط تجهیز به خوبی دنبال و مستند کرد.
در ضمن کدگذاری تجهیزات آنچنان پیچیدگی که برخی استانداردها و یا کتاب ها و مشاوران خارج و داخلی طرح کرده اند ندارد و نیازی هم نیست. فقط دسته، کلاس و نوع را باید مشخص کرد

از سوابق خرابی تجهیزات امسال برای سال بعد چگونه استفاده کنید؟

[تعداد: 4    میانگین: 5/5]

برای بهبود فعالیت های نگهداری و تعمیرات و کاهش خرابی های تجهیزات در سال آینده ۹۷ طبق مراحل زیر اقدام کنید:

یک: ابتدا از سوابق خرابی های تجهیزات در سال جاری ۹۶ یک لیست تهیه کنید براساس تعداد خرابی، زمان توقفات بدلیل خرابی و تجهیزات
دو: یک بار برای اساس تعداد خرابی و یک بار بر اساس زمان توقفات داده ها را مرتب کنید
سه: تجهیزاتی که بیشترین تعداد و زمان توقف بدلیل خرابی را داشته اند انتخاب کنید (سعی کنید متناسب با بزرگی سازمان و تعداد تجهیزات و یا واحدهای سازمان بیش از ۱۰ مورد نشود)
چهار: روی حالات خرابی و علت وقوع این ۱۰ تجهیز تمرکز کنید و آنها را لیست کنید
پنج: چک لیست نگهداری پیشگیرانه این ۱۰ تجهیز را بازنگری کنید.(ببینید که متناسب با حالات خرابی اتفاق افتاده در محتوی چک لیست چه چیزی کم است)
شش: مراحل چهار گانه زیر را مدنظر داشته باشید:
۱٫ چک لیست محتوی فنی برای تشخیص و جلوگیری از وقوع علت خرابی ندارد.
۲٫ چک لیست محتوی فنی دارد ولی کامل نیست و کلی نویسی شده است.
۳٫ چک لیست محتوی فنی خوبی دارد ولی اجرا نمی شده است.
۴٫ چک لیست محتوی فنی خوبی دارد و اجرا می شود ولی تناوب اجرای آن متناسب با نیاز تجهیز با توجه فرآیند تولید نبوده است.
هفت: اقدامات لازم متناسب با ۴ بند بخش شش را تعریف کنید.
هشت: سال ۹۷ براساس چک لیست بازنگری شده برای اجرای برنامه ریزی داشته باشید.

موفق باشید

مدل تعالی مدیریت نگهداری و تعمیرات مبتنی بر مدیریت دانش نت MKMS

[تعداد: 5    میانگین: 4.6/5]