بعد از محاسبه اثر بخشي كلي تجهيزات چه كار كنيد!؟

در بسياري از دوره هاي آموزشي ام در خصوص اثر بخشي کلي تجهيزات به جايي مي رسيم كه ملاحظه مي شود شركتها اين شاخص را هر ماه يا هر هفته محاسبه مي كنند و با داده هاي متغيير براي ماه يا دوره بعدي مجدد محاسبات تكرار مي شود و بر حسب اتفاق و انحرافات سيستم كارخانه، مقادير بالا يا پايين ميرود.

يكي از مهم ترين مباحث تكميلي پياده سازي اين شاخص ، اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه براي بهبود شاخص مي باشد در اين زمينه چند گام را بايد در نظر داشت.قبل از آنكه به بررسي اين گام ها پرداخته شود بايد نسبت به محاسبه صحيح و صحت داده هاي جمع آوري شده اين شاخص اطمينان حاصل شود زيرا كه كوچك ترين اشتباه و عدم آگاهي باعث انحراف و اتلاف هزينه اي فراواني در آينده مي گردد.

تاكيد مي گردد كه اگر براي اولين بار شاخص را محاسبه كرديد و با داده هاي محاسباتي بالاي 70 درصد برخورد كرديد مطمئنا” در سيستم اجرايي اين شاخص اشتباه و انحراف داريد و نياز است بازنگري كلي در آن داشته باشيد.

با پذيرش و رعايت پيش فرض فوق محاسبات شاخص انجام و OEE=55% شده است.شاخص اثر بخشي کلي تجهيزات فقط يك عدد نيست بلكه حاصل ضرب سه عدد با ديمانسيون درصد است

لذا عدد OEE با تبيين سه قسمت اصلي اش مفهوم مي يابد لذا بروي سه قسمت كيفيت ، دسترسي و عملكرد با متمركز شويد و هدف گذاري ها را در آنجا مدنظر داشته باشيد.

گام اول بعد از محاسبه شاخص اثر بخشي کلي تجهيزات تجزيه و تحليل اطلاعات و دادههاي جمع آوري شده است در سه قسمت دسترسي ، عملكرد و كيفيت است فرض اين است كه در هر كدام از اين قسمتها آيتم هاي مرتبط را نسبت داده ايد و در جمع آوري داده ها مقادير هر آيتم مشخص شده است لذا نمودار پارتو و علت و معلول دو ابزار كليدي در اين قسمت است كه اجازه مي دهند محل هاي وجود عارضه و فرصتهاي بهبود را شناسائي كنيد و هم چنين با توجه به مقدار فراواني آنها الويت بندي خوبي در چگونگي و ترتيب انجام رفع آنها داشته باشيد.

در اين گام مبحث هزينه هاي بزرگ ترين راهنما براي الويت بندي و كشف مسائل و مشكلات است در واقع با داشتن داده هاي هزينه در آيتم هاي جمع آوري شده سه قسمت اصلي شاخص OEE براحتي مي توان با اختلاط داده هاي فراواني وقوع يك عارضه با مقدار هزينه اتلاف آن به نمودار پارتوئي رسيد كه بهترين راهنما در تصميم گيري براي تعريف اقدامات اصلاحي گام بعدي است.

لذا بدين شكل محل تمركز كارخانه براي بهبود شاخص فوق پيدا مي شود و گام دوم تعريف اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه براي رفع عارضه ها و بهبود عوامل شاخص مي باشد.در داخل گام دوم ، مرحله بعدي و يا

گام سوم نهفته است و آن صحه گذاري كيفيت تعريف اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه مي باشد.آيتمي كه در اكثر كارخانجات بزرگ و كوچك فراموش مي شود و بعد از صرف هزينه و زمان به شكل حدس و خطا ، به نتايجي مي رسند ؛ كه هيچ گونه قطعيتي و اطميناني در ميزان بهينه بودن آن ندارند و با ثبت داده ها و تهيه گزاشها و نهايت بايگاني آنها و بهبودي اندك در ميزان وصعيت فعلي موضوع تمام مي شود.

آيا تا كنون به اين موضوع فكر كرده ايد!؟ برخورد داشته ايد!؟ چگونه عمل كرده ايد!؟ نحوه كار چگونه است!؟ مفاهيم تصديق و صحه گذاري فعاليتهاي سازمان چگونه ديده مي شود!؟ در حد چهار تا امضاء است!؟ و … گام سوم گام مهمي است بايد بدانيد كه چه مي خواهيد بكنيد و چه كرده ايد! روشي پيشنهاد داريد!؟

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دوازده − 1 =